หัวเลี้ยวหัวต่อโคโรน่าระบาดไทย

หัวเลี้ยวหัวต่อโคโรน่าระบาดไทย

เมื่อ "สถานการณ์โคโรน่าในไทย" กำลังอยู่ในช่วง "หัวเลี้ยวหัวต่อ" ระหว่าง "สงบสุข" หรือ "ระบาดแบบไข้หวัดใหญ่ 2009"

เมื่อ "สถานการณ์โคโรน่าในไทย" กำลังอยู่ในช่วง "หัวเลี้ยวหัวต่อ" ระหว่าง "สงบสุข" หรือ "ระบาดแบบไข้หวัดใหญ่ 2009"

สิ่งที่สำคัญที่ต้องสื่อสารกับสังคมก็คือ "การปฏิบัติตัวในการป้องกันเชื้อ"

"ถ้าไปถึงจุดที่มีการระบาดขึ้นในประเทศ เรายังต้องการความร่วมมือจากประชาชน" นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคให้ความเห็น เพื่อจำกัดวงการระบาดให้แคบที่สุดเหมือนกับในอดีต โรคระบาด เคยสร้างความสูญเสียให้โลกหลายครั้ง ทั้ง ฝีดาษ อหิวาต์ หรือ โรคห่า ในสมัยรัชกาลที่ 2 หรือการระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปน ที่มีผู้เสียชีวิต 20 ถึง 40 ล้านคนทั่วโลก กระทั่ง การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่คาดว่ามีผู้เสียชีวิต 2-5 แสนคน และติดเชื้อ 10-20 %