"ราคายาง"พารา (28 ม.ค.63)

"ราคายาง"พารา (28 ม.ค.63)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 มกราคม 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)