บาทแข็ง-เศรษฐกิจโลกฉุด ค้าชายแดน-ผ่านแดน ปี 62 ลดลง

บาทแข็ง-เศรษฐกิจโลกฉุด ค้าชายแดน-ผ่านแดน ปี 62 ลดลง

กรมการค้าต่างประเทศ เผย การค้าชายแดน-ผ่านแดน ของปี 2562  มูลค่า 1,337,282 ล้านบาท ลดลง 3.43% ผลจากเงินบาทแข็ง เศรษฐกิจโลก สงครามการค้า  คาด ไวรัสโคโรนา ไม่กระทบค้าชายแดน

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ปี 2562  มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,337,282 ล้านบาท ลดลง 3.43% เป็นการส่งออก 749,422 ล้านบาท ลดลง 2.72%  และการนำเข้า 587,860 ล้านบาท ลดลง 4.31%  ซึ่งเกินดุลการค้า 161,562 ล้านบาท โดยแยกเป็น  การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ มูลค่า 1,069,251 ล้านบาท ลดลง 4.57%  เป็นการส่งออก 612,490 ล้านบาท ลดลง 5.28%  นำเข้า 456,762 ล้านบาท ลดลง 3.59%  เกินดุลการค้า 155,728 ล้านบาท และ การค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ มูลค่า 268,031 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.42% เป็นการส่งออก 136,933 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.69%  นำเข้า 131,098 ล้านบาท ลดลง 6.74%  เกินดุลการค้า 5,834 ล้านบาท

ทั้งนี้ การค้าชายแดน มาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มูลค่า 514,066 ล้านบาท ลดลง 9.51%  เป็นการส่งออก 251,911 ล้านบาท ลดลง 13.12% นำเข้า 262,155 ล้านบาท ลดลง 5.74%  รองลงมาคือ สปป.ลาว มูลค่า 197,520 ล้านบาท เมียนมา มูลค่า 196,403 ล้านบาท และกัมพูชา มูลค่า 161,262 ล้านบาท ขณะที่การค้าผ่านแดนจีนตอนใต้มีมูลค่าสูงสุด มูลค่า 130,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.09%  เป็นการส่งออก 53,746 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.28%  นำเข้า 76,699 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.74% รองลงมาคือ สิงคโปร์ มูลค่า 72,738 ล้านบาท และเวียดนาม มูลค่า 64,848 ล้านบาท

“สถานการณ์การค้าชายแดนและผ่านแดนลดลง โดยมีปัจจัยกระทบจากค่าเงินบาทแข็งตัวและปัญหาของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง และผลกระทบจากภาวะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนยังยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆ ความไม่มีเสถียรภาพของค่าเงินของแต่ละประเทศ รวมถึงไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค  ส่วนปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนาในจีนขณะนี้ ทางรัฐบาลจีนน่าจะแก้ปัญหาได้ในเร็วนี้ และคงไม่กระทบต่อการค้าชายแดนมากนัก  ”

158018745918

นายกีรติ กล่าวว่า การค้าด้านมาเลเซียการส่งออกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง อาทิ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์ยาง ด้าน สปป.ลาว สถานการณ์การค้ายังคงลดลง โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล รถยนต์ อุปกรณ์ฯ และสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ ขณะที่ด้านเมียนมา มูลค่าขยายตัวแต่การส่งออกยังคงลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำมันดีเซล เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และผ้าผืน ด้าย สำหรับกัมพูชา นับเป็นประเทศที่การค้าขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 14.26% โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รถยนต์ อุปกรณ์ฯ และรถจักรยานยนต์ฯ เป็นต้น

ขณะที่การค้าผ่านแดน ด้านจีนตอนใต้ มีอัตราขยายตัวสูงถึง 26.09% สินค้าส่งออกที่ขยายตัวสูง ได้แก่ ผักผลไม้สดแช่เย็น เครื่องคอมฯ และลำไยแห้ง ด้านสิงคโปร์ สถานการณ์การค้ามีภาวะลดลง อาทิ กลุ่มสินค้าเครื่องยนต์สันดาป เครื่องคอมฯ และแผงวงจรไฟฟ้า ส่วนเวียดนาม สถานการณ์การค้ามีภาวะลดลง อาทิ กลุ่มสินค้าผลไม้สดแช่เย็น เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และลำไยแห้ง

อย่างไรก็ตามกรมฯ ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน เร่งส่งเสริมการค้าชายแดน ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่ได้พัฒนาไว้แล้ว กระตุ้นการส่งออกและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกต่อไป ส่วนเป้าหมายปี 63 นั้นจะมีการทบทวนอีกครั้งจากเดิมที่ตั้งไว้ 1.8 ล้านล้านบาท เนื่องจากมีปัจจัยลบเพิ่มขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน