'พิชญ์' ควัก 156 ล้าน จ่ายค่าปรับปั่นหุ้น

'พิชญ์' ควัก 156 ล้าน จ่ายค่าปรับปั่นหุ้น

‘พิชญ์ โพธารามิก’ จ่ายค่าปรับทางแพ่ง เคส ปั่นหุ้น 'จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล - โมโน เทคโนโลยี' รวมมูลค่า 156.6 ล้านบาท

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) ระบุ นายพิชญ์ โพธารามิก ยินยอมปฎิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด ให้ ชำระค่าปรับทางแพ่ง 114 .37 ล้านบาท กรณีการสร้างราคาหุ้น บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS และชำระค่าปรับทางแพ่ง กรณีสร้างราคาหุ้น บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO มูลค่า 42.23 ล้านบาท หลังจากที่ก.ล.ต.เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562

สำหรับกรณี JAS นั้นพบว่าระหว่างวันที่ 13 พ.ย.2558 ถึงวันที่ 11 มี.ค.2559 นายพิชญ์ เป็นแหล่งเงินทุน ได้รู้เห็นตกลงกันร่วมกันกับนายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล นางเสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์ และนายพิรศักดิ์ เพิ่มบุญญรักษ์ ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นายเกริกไกร นางเสาวนิตย์ นายพิรศักดิ์ และบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ นายพัทธพล เพิ่มบุญญรักษ์ ซื้อขายหุ้นJAS เพื่อสร้างราคาให้ผิดไปจากสภาพปกติ 

โดยนายเกริกไกร มีพฤติกรรมผลักดันราคาระหว่างวัน ด้วยการเข้ามาเคาะซื้อหุ้น JAS ในราคาตลาดเพื่อพยุงราคาระหว่างวัน และในบางช่วงเวลามีการผลักดันราคาในระหว่างวันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีพฤติกรรมควบคุมราคาปิดให้ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนนางเสาวนิตย์ นายพิรศักดิ์ และบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายพัทธพล มีการซื้อขายหุ้น JAS สอดคล้องกับนายเกริกไกร และมีการจับคู่ซื้อขายกันเองในสัดส่วนที่สูง

ส่วนกรณี MONO พบ ระหว่างวันที่ 25 ส.ค.2558 ถึงวันที่ 22 ธ.ค.2558 นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นแหล่งเงินทุน และโดยได้ร่วมกับนางสาวเสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์ นางลลนา ธาราสุข นางสาวพร้อมศิริ สหบุญธรรม นายพิรศักดิ์ เพิ่มบุญญรักษ์ ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายพัทธพล เพิ่มบุญญรักษ์ ซื้อขายหุ้นMONO ในลักษณะการเคาะซื้อผลักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือการพยุงราคาให้ราคาอยู่ในช่วงราคาที่ผู้กระทำความผิดต้องการ รวมถึงการส่งคำสั่งซื้อในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการซื้อหุ้นของนักลงทุนอื่น รวมทั้งมีลักษณะการทำราคาปิด อันทำให้นักลงทุนอื่นเข้าใจผิดในราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น MONO