ฝุ่นไม่ใช่หมอก! พีเอ็ม2.5 กลับมาแล้ว ชาวกรุงรับมือด่วน

ฝุ่นไม่ใช่หมอก! พีเอ็ม2.5 กลับมาแล้ว ชาวกรุงรับมือด่วน

สภาพอากาศบริเวณท้องฟ้าหน้า ย่านบางเขนเช้านี้ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล พบเกินมาตรฐาน 13 พื้นที่ เตือนใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง

ฝุ่นไม่ใช่หมอก! พีเอ็ม2.5 กลับมาแล้ว ชาวกรุงรับมือด่วน

ฝุ่นไม่ใช่หมอก! พีเอ็ม2.5 กลับมาแล้ว ชาวกรุงรับมือด่วน

ฝุ่นไม่ใช่หมอก! พีเอ็ม2.5 กลับมาแล้ว ชาวกรุงรับมือด่วน