พรุ่งนี้ ฝุ่นพิษพุ่ง! คนกรุงฯ เตรียมหน้ากากอนามัยให้พร้อม

พรุ่งนี้ ฝุ่นพิษพุ่ง! คนกรุงฯ เตรียมหน้ากากอนามัยให้พร้อม

กรมควบคุมมลพิษประเมินสถานการณ์ วันจันทร์ทำงานวันแรกต้นสัปดาห์ จราจรมักหนาแน่น ขณะที่ลมเริ่มอ่อนลง มลพิษฝุ่นPM2.5 มีโอกาสพุ่งสูงขึ้น

กรมควบคุมมลพิษ รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2562" เวลา 15.00 น. ระบุว่า สภาพอุตุนิยมวิทยา ช่วงบ่ายในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ลมพัดแรง ยังคงไม่มีฝนตก ทำให้เจือจางฝุ่นละอองได้บางส่วน โดยสถานการณ์ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ 27 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา 12.00 น. เล็กน้อย ;-บริเวณ พื้นที่ริมถนน มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 3 สถานี-พื้นที่ทั่วไป มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 3 สถานี

คาดการณ์ในวันพรุ่งนี้ 28 ม.ค. 62 จากการพยากรณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 'อากาศลอยตัวได้ดี แต่ลมพัดอ่อนลง' ประกอบกับพรุ่งนี้เป็นการทำงานวันแรกของสัปดาห์ที่มักมีการจราจรหนาแน่น ส่งผลทำให้ปริมาณฝุ่นละออง pm2.5 มีโอกาสสูงขึ้นคพ. ประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จว. ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้-กทม. ล้างถนนทุกวันทุกสาย และได้มีการฉีดพ่นละอองน้ำที่เขตบางรัก และเขตสาทร-กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Standby ติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง แต่วันนี้สภาพอากาศยังคงไม่เหมาะต่อการปฏิบัติการคพ. ยังคงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล และพื้นที่ใกล้เคียง งดการเผาในที่โล่งทุกประเภทอย่างเด็ดขาด และงดการใช้รถยนต์ที่มีควันดำอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นการช่วยลดฝุ่นละอองอีกทางหนึ่ง