'ชิมช้อปใช้' พบปัญหา สแกนใบหน้าไม่ได้

'ชิมช้อปใช้' พบปัญหา สแกนใบหน้าไม่ได้

โครงการ "ชิมช้อปใช้" ยังคึกคัก ยอดลงทะเบียนวันที่ 7 ครบล้านเมื่อเวลา 2.54 น. ขณะที่ พบปัญหาสแกนใบหน้า ยืนยันสิทธิ์ในแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ไม่ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการลงทะเบียนร่วมโครงการชิมช้อปใช้ของรัฐบาลยังเป็นไปอย่างคึกคัก โดยวันนี้เป็นวันที่ 7 ของการเปิดรับลงทะเบียน ผลปรากฎว่า มีผู้เข้ามาลงทะเบียนนับตั้งแต่การเปิดรับ จากนั้นยอดลงทะเบียนได้ครบเต็มจำนวน 1 ล้านคนเมื่อเวลา 2.54 น.

อย่างไรก็ดี ได้รับรายงานว่า สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับSMSยืนยันการได้รับสิทธิ์แล้ว จะต้องดำเนินการยืนยันการขอรับเงิน 1 พันบาทจากแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ของธนาคารกรุงไทย แต่ผลปรากฎว่า เมื่อเข้าแอพพลิเคชั่นดังกล่าวแล้ว ไม่สามารถยืนยันตัวตนในขั้นตอนการสแกนใบหน้าได้ โดยได้รับแจ้งจากแอพพลิเคชั่นดังกล่าวว่า ให้ดำเนินการติดต่อธนาคารในภายหลัง ทำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวยังไม่สามารถลงทะเบียนได้อย่างสมบูรณ์ ขณะที่ บางรายไปแจ้งต่อธนาคารแล้วก็ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เช่นกัน แต่ยังไม่มีการชี้แจงแนวทางแก้ไขใดๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในช่วง 6 วันแรกที่ผ่านมา แม้จะมียอดลงทะเบียนเต็ม 1 ล้านคนในทุกวัน แต่ยอดที่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขนั้น ไม่เต็มจำนวนดังกล่าว โดยเฉลี่ยมียอดที่คุณสมบัติไม่ครบ ราว 2-3 แสนราย

โดยสาเหตุหลัก คือ การยืนยันตัวตนหรือการกรอก OTP เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด 3 นาที มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการกรอกข้อมูลผิดพลาด เช่น การใส่คำนำหน้าชื่อ ไม่ว่าจะเป็น นาย นาง หรือนางสาวลงในช่องที่จะต้องกรอกชื่อ ซึ่งในความจริงแล้วไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ หรือความสับสนระหว่างหมายเลขศูนย์กับตัวอักษร O (โอ) ในส่วนของรหัสที่อยู่ด้านหลังบัตรประชาชน เป็นต้น และ ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากเลือกจังหวัดที่ต้องการไปใช้สิทธิ์ตรงกับจังหวัดที่เป็นทะเบียนบ้านของตน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในรายที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ จะได้รับ SMS ภายใน 3 วันและสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ทันที ส่วนที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ สามารถเข้าลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไปได้  จนถึงวันที่ 15 พ.ย.นี้หรือจนกว่าจะเต็มโควตา 10 ล้านคน