ด่วน! ศาลสั่งคืนสิทธิ์ 'เอ็นซีพี' ประมูลแหลมฉบังเฟส3

ด่วน! ศาลสั่งคืนสิทธิ์ 'เอ็นซีพี' ประมูลแหลมฉบังเฟส3

ศาลปกครองกลาง พิพากษาให้กรรมการคัดเลือก "คืนสิทธิ์" การประมูลท่าเรือแหลมฉบับเฟส 3 แก่กลุ่ม "เอ็นซีพี" พร้อมสั่งเดินหน้าเปิดซอง 3 และ ซอง 4


ในวันนี้ (วันที่ 27 กันยายน 2562) เวลา 10.30 น. ศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดำที่ 1986/2562 ระหว่าง กลุ่มกิจการร่วมค้า NCP (ซึ่งประกอบด้วย บริษัท นทลิน จำกัด, บริษัท แอสโซซิเอท อินฟินิตี้ จำกัด, บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีเอชเอส ออแกนิค จำกัด) ผู้ฟ้องคดี กับ คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนของท่าเรือ F คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้อ่านคำพิพากษา

โดยศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่พิจารณาให้กลุ่มกิจการร่วมค้า NCP เป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีคำสั่ง

พร้อมทั้งมีคำสั่งตามคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของฝ่ายผู้ฟ้องคดีโดยให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งที่พิพาทไว้เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุด

ทั้งนี้ศาลปกครองได้พิจารณาในประเด็นสำคัญว่าคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ตัดสิทธิกิจการร่วมค้า NCP ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขัดต่อข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองดังกล่าวมีผลให้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ต้องดำเนินการเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ในซองที่ 3 และ ซองข้อเสนอทางด้านผลประโยชน์ตอบแทนในซองที่ 4 ของกลุ่มกิจการร่วมค้า NCP ต่อไป เพื่อทำการเปรียบเทียบกับข้อเสนอของอีกกลุ่มเอกชนอีกกลุ่มหนึ่งว่า กลุ่มใดได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐในจำนวนที่มากกว่ากัน เพื่อพิจารณาคัดเลือกกลุ่มกิจการร่วมค้าที่ได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีที่สุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำสัญญาร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยต่อไป จากที่เดิมมีเพียงกลุ่มเอกชนเพียงรายเดียวที่ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และได้รับการพิจารณาข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งอาจทำให้ภาครัฐไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีที่สุดได้