MACO ร่วมปันน้ำใจไทยประชาสัมพันธ์ช่องทางรับบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

MACO ร่วมปันน้ำใจไทยประชาสัมพันธ์ช่องทางรับบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

ร่วมเป็นสื่อกลางในการปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสานโดยมอบพื้นที่สื่อโฆษณาเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลช่องทางการรับบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบนสื่อจอดิจิทัลทั่วประเทศไทย

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO ผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านที่พร้อมเชื่อมโยงทุกการสื่อสารด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ร่วมเป็นสื่อกลางในการปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสานโดยมอบพื้นที่สื่อโฆษณาเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลช่องทางการรับบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบนสื่อจอดิจิทัลทั่วประเทศไทย สำหรับท่านที่มีความประสงค์ช่วยเหลือสามารถบริจาคได้ในช่องทางดังต่อไปนี้

กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ชื่อบัญชี “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0

สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติม www.redcrossfundraising.org สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0-2256-4440-3 0-2255-9911 และ 0-2251-1218

โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชรานี ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลวารินชำราบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 2562” ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-0-67605-0 สำหรับสิ่งของขาดแคลนได้แก่ พลาสเตอร์ปิดแผล โลชั่นทากันยุง ยาสมัญประจำบ้าน

ศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จุดรับบริจาค ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี โทรศัพท์/โทรสาร 0-4534-4635 - 7 สิ่งของที่ขอรับบริจาค ได้แก่ มุ้ง,เต็นท์นอน สำหรับผู้อพยพ, ยาทากันยุง, ยาทาน้ำกัดเท้า, ห้องน้ำชั่วคราว, อาหารสัตว์สำหรับสุนัขและแมว

ทั้งนี้บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมจึงได้จัดตั้งโครงการ MACO MEDIA FOR SHARE เพื่อแบ่งปันพื้นที่โฆษณาบางส่วน ให้สำหรับองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีความประสงค์นำไปใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สำหรับองค์กรที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-938-3388 ต่อ 587-589