ADVANC - ซื้อ

ADVANC - ซื้อ

มีปัจจัยบวกเข้ามาเรื่อย ๆ

Event

ADVANC เปิดเผยว่าบริษัทได้ทำข้อตกลงระงับข้อพิพาทกรณีอุปกรณ์ 2จี และรับซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวจาก บมจ. ทีโอที (TOT) นอกจากนี้เรายังทำประมาณการผลประกอบการงวด 3Q62

lmpact

การระงับข้อพิพาทกรณีอุปกรณ์ 2G จะประหยัดต้นทุนได้ปี ละ 2 พันล้านบาทตั้งแต่ 3Q62

ADVANC ทำข้อตกลงระงับข้อพิพาทกรณีอุปกรณ์ 2จี ซึ่งจะทำให้ต้นทุนลดลงประมาณปีละ 2 พันล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ชำระค่าเช่าอุปกรณ์เหล่านี้เดือนละ 167 ล้านบาท มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ทั้งนี้การซื้ออุปกรณ์ 2จี กลับมาจาก เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง แต่ก็จะทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นเดือนละ 3 ล้านบาทตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป รวมทั้งจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษ (ก่อนภาษี) 121 ล้านบาทใน 3Q62 เนื่องจากตั้งสำรองไว้ต่ำกว่ามูลค่าการระงับข้อพิพาทที่ 680 ล้านบาท ดังนั้นเราจึง
มองว่าการทำข้อตกลงครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้ผลประโยชน์สุทธิ (ก่อนภาษี) 863 ล้านบาทในปี 2562 และปีละ 2 พันล้านบาทตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

คาดว่ากำไรใน 3Q62 จะโตทั้ง QoQ และ YoY

เราคาดว่ากำไรหลักของ ADVANC ใน 3Q62 จะอยู่ที่ 8.8 พันล้านบาท (+9% QoQ, +30% YoY) โดยกำไรที่เพิ่มขึ้น QoQ จะมาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจาก 39% ใน 2Q62 เป็น 41.4% ตามรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นเป็น 3.8 หมื่นล้านบาท (+2% QoQ) และต้นทุนที่ลดลง ในขณะเดียวกัน กำไรที่พุ่งขึ้น YoY จะมาจาก i) อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจาก 38.2% ใน 3Q61 ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งค่าบริการ และยอดขายเครื่องมือถือ และ ii) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร/ยอดขายลดลงจาก 16.3% ใน 3Q61 เหลือ 15.2% ทั้งนี้คาด ADVANC จะรับรู้รายได้พิเศษ 223 ล้านบาท (หลังหักภาษี) จากการกลับรายการค่าเช่าเสาที่บันทึกไว้สูงเกินไปสำหรับช่วง 1H19 หลังทำข้อตกลงระงับข้อพิพาทกรณีเสาสัญญาณได้เมื่อต้นเดือน ก.ย นี้ และประโยชน์จากการระงับข้อพิพาทบนอุปกรณ์ 2จี กับ TOT ล่าสุด

ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2562-63 เพื่อสะท้อนอานิสงส์จากการระงับข้อพิพาท

เพื่อสะท้อนถึงอานิสงส์จากการระงับข้อพิพาทกรณีอุปกรณ์ 2จี เราจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2562-63 ด้วยการปรับลดต้นทุนลง 1% - 2% ตามลำดับ เนื่องจากเราได้ตัดต้นทุนค่าเช่าอุปกรณ์ที่เดิมจ่ายให้ TOT ปีละ 2 พันล้านบาทออกไป และปรับเพิ่มค่าเสื่อมราคาปีละ 35 ล้านบาทเข้ามาแทน นอกจากนี้ยังรวมรายการพิเศษใน 3Q19 เข้าในประมาณการทั้งปี ซึ่งหลังจากปรับปรุงดังกล่าวแล้วทำให้ประมาณการกำไรสุทธิปี 2562-63 ของเราเพิ่มขึ้นจากเดิม 3%- 5% เป็น 3.31 หมื่นล้านบาทในปี 2562 (+12%
YoY) และ 3.59 หมื่นล้านบาทในปี 2563 (+8% YoY)

Valuation & Action

เมื่ออิงจากประมาณการใหม่ เราจึงปรับเพิ่มราคาเป้ าหมาย 1H63 ขึ้นจากเดิมที่ 258.00 (DCF, ใช้ WACC ที่ 7.6%) เป็น 265 บาท โดยยังคงคำแนะนำ ซื้อ ADVANC

Risks

รายได้ต่ำเกินคาด, การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น