ก.อ.แต่งตั้ง 80 อธิบดีอัยการ ตั้ง 'ฐาปนา ใจกลม' นั่งอธ.คดีพิเศษ

ก.อ.แต่งตั้ง 80 อธิบดีอัยการ ตั้ง 'ฐาปนา ใจกลม' นั่งอธ.คดีพิเศษ

แต่งตั้งโยกย้าย อธิบดีอัยการ 80 ตำแหน่ง "ขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ" ขึ้นอธ.ปราบปรามทุจริตภาค 4 "สมนึก โอภาปัญญโชติ" ขึ้นอธ.คดีค้ามนุษย์ "ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม" ขึ้นอธ.สำนักงานคดีอาญาธนบุรี

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ) เป็นประธาน การประชุม ก.อ.ครั้งที่ 10/2562 มีวาระสำคัญ พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่ง ระดับอธิบดีอัยการสำนักงานต่างๆ 80 ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็นการสับเปลี่ยนอธิบดีอัยการฯ จำนวน 27 ตำแหน่ง และแต่งตั้งระดับรองอธิบดีอัยการ ขึ้นเป็นอธิบดีอัยการ 53 ตำแหน่ง

โดยการสับเปลี่ยนตำแหน่งอธิบดีอัยการฯ ที่น่าสนใจดังนี้ นายฐาปนา ใจกลม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต ไปเป็นอธิบดีอัยการคดีสำนักงานคดีพิเศษ , นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอัยการสูงสุด ไปเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา , นายชาติพงษ์ จีรพันธุ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7 ไปเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร

ส่วนการแต่งตั้งระดับรองอธิบดีอัยการ ขึ้นเป็นอธิบดีอัยการฯ ดังนี้ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด เป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี , นายสมนึก โอภาปัญญโชติ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด เป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ , นายขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน เป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 4

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดีอัยการสำนักงานต่างๆ ทั้ง 80 คน สามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมด