ไดนาสตี้เทนเดอร์ อาร์ซีไอ หุ้นละ 4 บาท

ไดนาสตี้เทนเดอร์ อาร์ซีไอ หุ้นละ 4 บาท

ไดนาสตี้ เทนเดอร์ รอแยลเซรามิค 93% ราคาหุ้นละ 4 บาท ก่อนเพิกถอน

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) หรือ DCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ขอทำ คำเสนอซื้อหุ้น(Tender offer)หุ้นบริษัทโรแยล เซรามิคอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) หรือ RCI จำนวน 578 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 93.84% ที่ราคา 4 บาท ทั้งนี้ หากได้รับคำเสนอซื้อเกิน90% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จะเพิกถอน RCI ออกจากตลาด

การเสนอซื้อหุ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากทั้งสองบริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการบางส่วนซ้ำซ้อนกัน โดยจะขอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นวันที่ 15 ตุลาคม 2562