‘เกาหลีใต้’ เรียก ‘ทูตญี่ปุ่น’ ประท้วง เหตุถอดจากบัญชีขาวการค้า

‘เกาหลีใต้’ เรียก ‘ทูตญี่ปุ่น’ ประท้วง เหตุถอดจากบัญชีขาวการค้า

กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ เชิญ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เพื่อประท้วงกรณีญี่ปุ่นถอดเกาหลีใต้ออกจากบัญชีรายชื่อประเทศได้รับสิทธิพิเศษด้านการส่งออกสินค้า มีผลบังคับใช้ 28 ส.ค. นี้

เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า กระทรวงได้เชิญเอกอัครราชทูตญี่ปุ้นเข้าพบ เพื่อยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการ และเรียกร้องให้ญี่ปุ่นยกเลิกการตัดสินใจถอดเกาหลีใต้ออกจาก 'บัญชีขาว' หรือบัญชีรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษด้านการส่งออกสินค้า

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติแผนการถอดถอนเกาหลีใต้ออกจาก “บัญชีขาว” โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. นี้ 

มาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ส่งออกเกาหลีใต้ต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมในการขอใบอนุญาตส่งออกสินค้าไปยังญี่ปุ่น

นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจถอดประเทศออกจากบัญชีขาว ที่ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 27 ประเทศ อาทิ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และเยอรมนี

เหตุนี้ เกาหลีใต้ประกาศจะตอบโต้ด้วยมาตรการเดียวกันในเดือนหน้า เริ่มวันที่ 1 ก.ย. และยกเลิกข้อตกลงแบ่งปันข่าวกรองกับญี่ปุ่น

ด้านนาย ลี นักยอนของนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ กล่าวเรียกร้องให้ญี่ปุ่นหยุดทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงอีก และแสดงความจริงใจในการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์ทางการค้ากับเกาหลีใต้ 

นอกจากนี้ เกาหลีใต้จะจัดสรรเงิน 5 ล้านล้านวอน รักษาเสถียรภาพห่วงโซ่อุปทานภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของญี่ปุ่นระหว่างปี 2563-2565