'พุฒิพงษ์' เผยปัญหาข่าวปลอม ต้องตอบสังคมได้ใน 1 ชม.

'พุฒิพงษ์' เผยปัญหาข่าวปลอม ต้องตอบสังคมได้ใน 1 ชม.

"รมว.ดีอี" เผย ปัญหาข่าวปลอม ต้องตอบสังคมได้ใน 1 ชม.

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวภายหลัง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ว่า ทางกระทรวงฯ จะดำเนินการโดยมุ่งเน้นให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือ โดยเฉพาะประชาชนฐานราก ให้ได้ประโยชน์และเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน

รวมทั้งดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น / ขณะที่ด้านสังคม จะเน้นการสร้างเครือข่ายการค้าขายออนไลน์ สนับสนุนการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ความรู้กับประชาชนมากขึ้น สำหรับการจัดตั้งศูนย์เฟคนิวส์เซ็นเตอร์นั้น พลเอก ประวิตร ได้ย้ำว่า เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน 

ซึ่งต้องเร่งจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ขณะนี้กระทรวงฯ ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินการไว้แล้วโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน อาทิ การคัดกรองข้อมูลข่าวปลอม โดยจะใช้คณะกรรมการในการคัดกรองและบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ บุคคลที่เผยแพร่ข่าวปลอม ที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ 

นายพุฒิพงษ์ ยังย้ำว่า การจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว เป็นการดูแลให้ครอบคลุมในทุกมิติที่กระทบต่อภาพรวมของประเทศ ไม่เฉพาะเรื่องการเมืองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ประชาชนถือว่าเป็นกำลังหลักที่จะช่วยแชร์ข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันให้สังคมปราศจากข่าวปลอม ส่วนด้านมาตรการเชิงรุก เมื่อมีข้อมูลของข่าวปลอมที่แน่ชัดแล้ว ก็จะมีกระบวนการทางกฎหมายเข้าไปตรวจสอบ หากพบว่าผิดจริง ก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีบทลงโทษที่ชัดเจน โดยตั้งเป้าว่า การดำเนินการทั้งหมดจะเห็นผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ น่าจะตั้งได้ในอีก 2-3 เดือน ซึ่งจะอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยตั้งใจให้การตรวจสอบข้อมูลดำเนินการได้ภายใน 1 ชั่วโมง หน่วยงานที่ถูกกล่าวถึงจะต้องตอบคำถามหรือชี้แจงได้ทันท่วงที หากพบมีการกระทำความผิดจะประสานดำเนินคดีตามกฎหมายกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนเรื่องการเตือนภัยพิบัติ จะเป็นลักษณะตรวจสอบข่างภัยพิบัติที่เป็นข่าวปลอม เพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบได้ ว่าเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ โดยที่ไม่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น