จับตาโยก 'บิ๊กเกษตร'-สะพัดเด้ง 'อ.กรมชลฯ' นั่งรองปลัด

จับตาโยก 'บิ๊กเกษตร'-สะพัดเด้ง 'อ.กรมชลฯ' นั่งรองปลัด

"รมว.เกษตรฯ" ชงโผโยกย้ายซี10 ล็อตแรกเข้าครม.พรุ่งนี้! สะพัดเขย่าเก้าอี้ "อธิบดีกรมชลฯ" เตรียมดันเด็กสายใต้เสียบ

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.62 แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ จะเสนอโผรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับผู้บริหารระดับสูง (ระดับ10) คาดว่าเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งการย้ายล็อตแรกจากระดับ 10 ไประดับ 10 แทนผู้บริหารที่จะเกษียณราชการ เดือน ก.ย.นี้ โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ไปเป็นอธิบดีกรมประมง ซึ่งนายมีศักดิ์ เคยเป็นรองอธิบดีกรมประมง มาก่อน และได้รับการผลักดันจากผู้ใหญ่ที่อยู่สายภาคใต้ด้วยกัน

ส่วน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มาเป็นรองปลัดกระทรวงฯ โดยนายวิณะโรจน์ ได้ขอไปดูงานภาพรวมของกระทรวง รวมทั้ง นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาเป็นรองปลัดกระทรวงฯ

น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ถูกโยกไปนั่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ไปเป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และโยก น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนา มาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปเป็นอธิบดีกรมการข้าว เนื่องจากสนิทคุ้นเคยกับ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

ในส่วนตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหม ที่เกษียณกำลังหาตัวบุคคลที่เหมะสม จึงจะเสนอโผโยกย้ายรอบหน้า รวมทั้งตำแหน่งเลขาธิการ ส.ป.ก.และผู้ตรวจราชการที่ว่างลง 

นอกจากนี้ ยังมีกระแสข่าวลือเขย่าเก้าอี้อธิบดีกรมชลประทาน ในเรื่องการสร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำน้อย อาจปรับเปลี่ยน นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน มาเป็นรองปลัดกระทรวงฯ อีกทั้งกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานปฏิบัติใช้งบบริหารจัดการน้ำและงบบูรณาการน้ำของรัฐบาล จำนวนมากกว่าแสนล้านบาท ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะพิจารณาถึงตัวบุคคลที่เหมาะสมเอง เพราะเรื่องยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ 20 ปี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ อดีตรองนายกฯ เพื่อนสนิทของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ดำเนินการเรื่องแผนน้ำมาตลอด ทั้งเสนอขึ้นตรงนายกฯ นอกจากนี้ ผู้ใหญ่สายใต้ เตรียมผลักดันรองอธิบดีกรมชลฯ คนหนึ่งขึ้นแทน ซึ่งอยู่ในสายงานดูแลโครงการพระราชดำริ

อย่างไรก็ตาม ในการโยกย้ายรองอธิบดีขึ้นระดับ 10 ยังไม่มีการเสนอภายในเดือนนี้ เพราะกระทรวงเกษตรฯ จะต้องจัดประเมินการทดสอบคุณสมบัติ วิสัยทัศน์ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ.ก่อน