‘จีน’ โวมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงยาวที่สุดในโลก

‘จีน’ โวมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงยาวที่สุดในโลก

จีนทำลายสถิติทุกประเทศ เผย มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูง และถนนไฮเวย์ยาวที่สุดในโลก

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน เปิดเผยรายงานว่าด้วยผลสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หลังจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้น พบว่า ในช่วง 70 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในประเทศอย่างรวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในปี 2561 พบว่า จีนเป็นประเทศที่มีระยะทางของเส้นทางรถไฟความเร็วสูง และถนนทางหลวงที่ยาวที่สุดในโลก

รายงานระบุว่า ถนนทางหลวงทั่วประเทศจีนมีความยาวรวมกันยาวมากกว่า 4,850,000 กิโลเมตร และเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมีความยาวรวม 143,000 กิโลเมตร

นอกจากนี้ จีนมีท่าเรือเพื่อการผลิตรวม 23,919 แห่ง ในจำนวนนี้ มีท่าเรือขนาดหมื่นตันขึ้นไปจำนวน 2,444 แห่ง โดยจีนมีท่าเรือ 7 แห่งติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของท่าเรือที่มีความสามารถในการจัดการและขนส่งคอนเทนเนอร์จำนวนมากที่สุดของโลก

อย่างไรก็ตาม ในรายงานยังระบุด้วยว่า จีนมีบริการเที่ยวบินประจำรวม 4,945 เส้นทาง เป็นเที่ยวบินประจำในประเทศสู่ 230 เมืองทั่วประเทศ