'ปศุสัตว์' ตรวจค้น 2 ห้องเย็นยึดเนื้อเถื่อนลักลอบนำเข้า

'ปศุสัตว์' ตรวจค้น 2 ห้องเย็นยึดเนื้อเถื่อนลักลอบนำเข้า

"ปศุสัตว์"ตรวจค้น 2 ห้องเย็นขอนแก่น-อุดรธานี พบซากเนื้อเถื่อน เครื่องใน และราวนม แหล่งที่มาไม่ชัดเจน คาดลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายเข้มงวดตรวจจับการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์โดยเฉพาะซากสัตว์ อย่างเคร่งครัด โดยให้ปฏิบัติงานครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ได้รับรายงานจากชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นสารวัตรกรมปศุสัตว์ จากกองสารวัตรและกักกัน ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น และด่านกักกันสัตว์อุดรธานี เข้าตรวจสอบห้องเย็นและสถานที่ต้องสงสัยที่ใช้เก็บสินค้าปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี เพื่อกักตุนไว้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบสินค้าปศุสัตว์ลักลอบนำเข้า 5 รายการ คือ เนื้อกระบืออินเดีย เบอร์ 66 s จำนวน 107 กล่อง , ราวนม จำนวน 192 กล่อง , เครื่องในสุกร จำนวน 267 กล่อง , เครื่องในโค จำนวน 36 กล่อง และเนื้อโค จำนวน 16 กล่อง น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 7,850 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 800,000 บาท

จากการตรวจสอบพบว่าลักลอบนำเข้า เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฯ จึงได้ทำการอายัดของกลางดังกล่าวไว้ทั้งหมดพร้อมดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับเจ้าของห้องเย็น ซึ่งเป็นเจ้าของซากสัตว์ดังกล่าว โดยการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และส่งดำเนินคดี ผู้กระทำความผิดต่อไป

"ปฏิบัติการครั้งนี้ในเบื้องต้น ตรวจพบเนื้อ เครื่องใน และราวนม ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบจากพนักงานตรวจโรคสัตว์ และหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้มีความเสี่ยงต่อเชื้อโรคระบาดปะปนมากับซากสัตว์และไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สารวัตรกรมปศุสัตว์จึงได้ทำการอายัดเพื่อทำการตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ชัด อีกทั้งได้ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการเป็นการเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดอีกด้วย และหากพบว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินคดีและขยายผลเพื่อให้ถึงตัวผู้กระทำผิดและผู้ร่วมขบวนการลักลอบนำเข้าต่อไป ซึ่งการตรวจสอบห้องเย็นครั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและเป็นหนึ่งในมาตรการที่เข้มงวด เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์" อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวต่อว่า กรมปศุสัตว์ได้อำนวยความสะดวกในการอนุญาตนำเข้า และเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมาย การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์จากต่างประเทศรวมถึงการเคลื่อนย้ายภายในประเทศที่ไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นสาเหตุหลักของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่ร้ายแรงในสัตว์และโรคสัตว์สู่คน อีกทั้ง ยังไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สำหรับประชาชนที่ต้องการข้อมูล หรือพบเห็นการกระทำผิดด้านปศุสัตว์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น “DLD 4.0” ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์ทุกระบบ