จับ 2 ผัวเมียจอมแสบ หลอกตุ๋นลงทุนทองคำ สูญกว่า 35 ล้าน

จับ 2 ผัวเมียจอมแสบ หลอกตุ๋นลงทุนทองคำ สูญกว่า 35 ล้าน

จับ 2 ผัวเมียจอมแสบ หลอกตุ๋นเหยื่อกว่า 40 ราย ลงทุนทองคำ สูญกว่า 35 ล้านบาท