ขีดเส้นตาย 'ฟลอร่าพาร์ค-ฟ้าประทานฟาร์ม' 15วันไม่แย้งสิทธิ์ยึดทันที

ขีดเส้นตาย 'ฟลอร่าพาร์ค-ฟ้าประทานฟาร์ม' 15วันไม่แย้งสิทธิ์ยึดทันที

ส.ป.ก.ขีดเส้นตาย 15 วัน "ฟลอร่าพาร์ค-ฟ้าประทานฟาร์ม" อ.วังน้ำเขียว ไม่โต้แย้งสิทธิ์ พร้อมยึดที่ดินคืนทันที

ผู้สื่อข่าวรายงาน ความคืบหน้ากรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งให้ทาง ส.ป.ก. จังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบสิทธิ์การครอบครองพื้นที่ดิน ส.ป.ก. ในเขต อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ฟลอร่าพาร์ค จำนวน 103 ไร่ และพื้นที่ฟ้าประทานฟาร์ม จำนวน 279 ไร่ โดยพื้นที่ 2 แห่ง ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ อ.วังน้ำเขียว หลังจากที่มีผู้ร้องเรียนว่าพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง มีนายทุนใหญ่เข้ามาถือครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต่อมาทาง ส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าพื้นที่ดินทั้ง 2 แห่ง เป็นของ ส.ป.ก.ชัดเจน และยังไม่ได้อนุญาตให้ใครเข้ามาถือครองแต่อย่างใด โดยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ทาง ส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำหนังสือแจ้งไปถึงผู้ถือครองที่ดินทั้ง 2 ราย ให้นำเอกสารหลักฐานมาโต้แย้งสิทธิ์ภายใน 15 วันนั้น

ล่าสุด วันนี้ (24 ต.ค. 61) นายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ทาง ส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งหนังสือถึงผู้ถือครองที่ดินทั้ง 2 ราย ให้นำเอกสารและหลักฐานมาโต้แย้งสิทธิ์ภายใน 15 วัน จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดนำเอกสารและหลักฐานมาโต้แย้งสิทธิ์ เนื่องจากพื้นที่ดินทั้ง 2 แห่ง ทาง ส.ป.ก.ตรวจสอบแล้ว พบว่า พื้นที่ดินบริเวณฟลอร่าพาร์ค ผู้ถือครองที่ดินเดิมที่ ส.ป.ก.เคยอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้สละที่ดินคืนให้ ส.ป.ก.แล้วตั้งแต่ปี 2553 แต่ต่อมาทางบริษัทฟลอร่าพาร์ค ก็ได้เข้ามาถือครองต่อ พร้อมกับใช้ทำประโยชน์ด้วยการสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวนดอกไม้เมืองหนาวต่อเนื่องทุกปี

ส่วนที่ดินบริเวณฟ้าประทานฟาร์มนั้น ทาง ส.ป.ก.ยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ์ 4-01 จึงไม่มีใครมีสิทธิ์เข้าไปใช้ประโยชน์ได้เลย ดังนั้นถ้าผู้ถือครองทั้ง 2 รายไม่ยอมนำเอกสารและหลักฐานมาโต้แย้งสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็จะถือว่ายินยอมให้ทาง ส.ป.ก.ยึดคืนพื้นที่ได้ทันที สำหรับภาพรวมของ อ.วังน้ำเขียว มีพื้นที่ ส.ป.ก. ทั้งสิ้น 241,018 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของพื้นที่ทั้งอำเภอ โดยทาง ส.ป.ก.ได้จัดสรรให้เกษตรกรเข้าไปใช้ประโยชน์ จำนวน 6,412 ราย เป็นพื้นที่จำนวน 7,913 แปลง คิดเป็นเนื้อที่ จำนวน 139,300 ไร่ บางส่วนเป็นที่ดินทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่