เปิดตัวเลข ตร.ไม่ส่งผู้ต้องหาต่างด้าวให้ ตม.เกือบ 7 พันราย

เปิดตัวเลข ตร.ไม่ส่งผู้ต้องหาต่างด้าวให้ ตม.เกือบ 7 พันราย

เปิดตัวเลข ตำรวจไม่ส่งผู้ต้องหาต่างด้าวให้ ตม.เกือบ 7 พันราย ทั่วปท. ภ.7- 8 หนักสุด ขาดส่งอื้อ