น้ำป่าเทือกเขาหลวงไหลท่วมชุมชน

น้ำป่าเทือกเขาหลวงไหลท่วมชุมชน

น้ำป่าจากเทือกเขาหลวง อ.ลานสกา ทะลักต่อเนื่องเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช ระดับน้ำท่วมเริ่มเพิ่มสูงขึ้น เทศบาลยกธงเหลืองเตือนอพยพสิ่งของ

เมื่อวันที่ 30พ.ย.60 ที่จ.นครศรีธรรมราช ฝนยังตกอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยช่วงเช้าวันนี้น้ำป่าจากเทือกเขาหลวงบริเวณต้นน้ำคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นต้นน้ำหลักที่มวลน้ำจะส่งผลต่ออุทกภัยในเขตตัวเมืองนครศรีธรรมราช ขณะที่ระดับฝนวานนี้เกินกว่า 100 มม.แทบทุกจุดตลอดเทือกเขาหลวง ทำให้มีน้ำป่าจะนวนมหาศาลหลากลงมาอยู่ตลอดเวลา โดยล่าสุดนั้นน้ำได้เริ่มหลากเข้าท่วมตัวเมืองนครศรีธรรมราชในบางจุดแล้วและมีระดับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

โดยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีการยกระดับการแจ้งเตือนภัยกับประชาชนโดยการยกธงเหลืองเตือนให้มีการอพยพสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเนื่องจากระดับน้ำที่ไหลเข้าสู่ตัวเมืองกำลังเพิ่มขึ้น