สะพานขาดที่แม่สามแลบใช้การได้แล้ว

สะพานขาดที่แม่สามแลบใช้การได้แล้ว

อำเภอสบเมย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ - หน่วยทหารพราน ซ่อมแซมสะพานข้ามบ้านแม่สามแลบแล้วเสร็จ รถผ่านไปมาได้

เมื่อวานนี้ 27 ก.ย. 60 เวลา 17.00 น. พ.อ.ภาส วงศ์สารภี ผบ.ฉก.ทหารพรานที่ 36 เปิดเผยว่า ตอนนี้ทางอำเภอสบเมย ร่วมกับ อบต.แม่สามแลบ และทหารพราน ได้ประสานเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านและประชาชนผู้สัญจรไปมาตรงสะพานที่เสียหายจากอุทกภัย เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้รถสัญจรไปมาได้ ซึ่งการปรับปรุงบริเวณสะพานลำห้วยแม่สามแลบที่ขาดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ได้มีการนำดินปนหินถมหลุมที่ทรุดตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยานพาหนะสัญจรได้ตามปกติเป็นการชั่วคราว แล้วเสร็จเมื่อเวลา 18.30 น. ที่ผ่านมา

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ผลกระทบจากกรณีฝนตกน้ำป่าไหลหลากเขต อ.ขุนยวม ทาง อบต.แม่เงา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นของบ้านห้วยนา ม.5 แล้ว มีฝายและที่ทำกินชาวบ้านเสียหายหลายจุด ถนนจุดที่ขาดเป็นถนนภายในหมู่บ้าน ซึ่ง อบต.เป็นผู้รับผิดชอบ และยังมีบ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลสรุปจากทาง อบต.แม่เงา สำหรับถนนที่ขาด ได้รับความเสียหายกว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3 เมตร ในวันพรุ่งนี้จะมีการนำรถไถและแบ็คโฮ ไปทำการซ่อมแซมถนนที่ขาด โดยใช้ดินที่อยู่ใกล้เคียงทำการถมปรับผิวถนนให้สามารถใช้การได้เป็นการชั่วคราวไปก่อน

baik89hb9bbakj6geafda

bcjbjbi95e9787jibj8ec