กทม.เปิดที่พักฟรี! ให้คนตจว.ที่มาถวายความอาลัย

กทม.เปิดที่พักฟรี! ให้คนตจว.ที่มาถวายความอาลัย

กทม.เปิดที่พักฟรี! ให้คนต่างจังหวัดที่มาถวายความอาลัย ในหลวง ร.9

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 27 ก.ย.60 ชาวบ้านจากอำเภอ จะนะและเทพากว่า 130 คน เดินทางมาถึงอาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทยญี่ปุ่นดินแดง ที่เปิดให้พักฟรี สำหรับคนต่างจังหวัดที่มาถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9โดยทางศูนย์จะยืดเวลาที่จะให้ประชาชนจากต่างจังหวัดเข้าพักถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศ ให้เลื่อนกำหนดวันสุดท้ายของการกราบถวายบังคมพระบรมศพ จากเดิม 30 กันยายน 2560 ออกไปเป็นเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 5 ตุลาคม 2560

640_9cgfba8hdjdbbde58iaj9

640_8fhdjg9ceai6bb5h599b9

640_5agckk8aack6i5bbikb69

640_a8d5hiideiaiiakb57dbh

640_599dbkjihb9afa88a579d

640_68cb8b6ejk85egdb7ag77

640_hdcebg8ekic79bb65ba98

640_jffikjhgdbbiic76f798c