หวั่นแล้งวิกฤต โรงเรียนเตรียมน้ำสำรอง ก่อนเปิดเทอม

หวั่นแล้งวิกฤต โรงเรียนเตรียมน้ำสำรอง ก่อนเปิดเทอม

โรงเรียนบ้านท่าบัวทอง จังหวัดพิจิตร สำรองน้ำในถังเก็บเพื่อเตรียมไว้ใช้ในช่วงเปิดเทอม หลังฝนที่ตกจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ยังไม่เพียงพอ

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร นำรถบรรทุกน้ำเพื่อนำน้ำสำหรับอุปโภคเติมในถังสำรองน้ำของโรงเรียนบ้านท่าบัวทอง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตามคำร้องขอเพื่อเตรียมน้ำอุปโภคไว้เป็นน้ำสำรองให้กับนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนในกลางเดือนหน้า เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคของนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนหลังสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่คลี่คลาย

สำหรับพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยม เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง หลังจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งหนอง คลอง บึง รวมถึงแม่น้ำแห้งขอดจากสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะน้ำในการอุปโภค และทำการเกษตร เนื่องจากน้ำมีไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำแม้ว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่ แต่ส่วนใหญ่เป็นกระแสลมที่สร้างความเสียหาย แต่ปริมาณฝนน้อยมาก ไม่เพียงพอที่จะคลี่คลายสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงต่อเนื่องยาวนานในพื้นที่