ป.ป.ส.เผาทำลายสารเคมี ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดกว่า21ตัน

ป.ป.ส.เผาทำลายสารเคมี ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดกว่า21ตัน

ที่บริษัทอัคคีปราการ ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายศิริทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธาน ในพิธีเผาทำลายสารเคมี ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด

 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองกำลังผาเมือง ตำรวจภูธรภาค 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร โดยมีเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ร่วมเป็นสักขีพยานในการเผาทำลายสารเคมีที่ใช้ผลิตยาเสพติด ประกอบด้วย เมทิลีนคลอไรด์ จำนวน 20,000 กก.กรดไฮโดรคลอริก 500 กก. และโซเดียมคาร์บอเนต จำนวน 800 กก.รวม 21,300 กก. 

โดยนายศิริทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การทำลายสารเคมีในครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือ ตามโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยที่ทั้ง6 ประเทศได้แก่ จีน ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนามและไทย เพื่อร่วมกันสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด ไม่ให้ไหลเข้าสู่แหล่งผลิตพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ และร่วมมือกันสกัดกั้นยับยั้ง ไม่ให้สามารถนำไปผลิตยาเสพติดออกมาแพร่ระบาดในประเทศต่างๆ

โดยสารเคมีที่นำมาทำลายในครั้งนี้ เป็นของกลางที่ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรเชียงแสน จ.เชียงราย และสภ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ยึดได้ เนื่องจากมีการระบุเป็นสิ่งของส่งออกไปยังบริษัทแห่งหนึ่งในเมียนม่าร์ แต่เมื่อทางการไทยประสานไปยัง ปปส.เมียนม่าร์ พบว่า ไม่มีบริษัทแห่งนี้ จึงเชื่อได้ว่าจะลักลอบนำออกไปเพื่อทำเป็นยาเสพติด ซึ่งถ้าหากหลุดไปได้จะวามารถผลิตเป็นยาบ้าได้กว่า 250 ล้านเม็ด หรือผลิตไอซ์ได้ 5,000 กก.หรือเฮโอีน 2,500 กก. จากนั้นจึงทำการลำเลียงจากเชียงรายมายังสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการทำลาย

โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุหรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด ประกอบกับประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุม และหน้าที่ของผู้ทำธุรกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด พ.ศ. 2559 และให้อำนาจเลขาธิการ ป.ป.ส. มีอำนาจสั่งทำลายสารเคมีที่เจ้าพนักงานกักหรือยึดไว้ แต่ไม่มีผู้ใดมาแสดงความเป็นเจ้าของ หรือมาพิสูจน์ความสุจริต ซึ่งการเผาทำลายสารตั้งต้นนั้น ถือเป็นการตัดวงจรการผลิตยาเสพติดได้จำนวนมหาศาล ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล