ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย พบปัญหาเอกสาร-บัตรสมาร์ทการ์ด

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย พบปัญหาเอกสาร-บัตรสมาร์ทการ์ด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงา และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก ทยอยเข้า ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน

 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาพังงา เพื่อลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งลงทะเบียนเป็นวันแรก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนทยอยมารอตั้งแต่ก่อนเปิดให้ลงทะเบียน พร้อมให้ทางเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนตรวจสอบเอกสาร ก่อนที่จะเปิดให้ลงทะเบียน ทำให้ธนาคารต้องแจกบัตรคิวเพื่อเข้าแถวรอคิวตามที่กำหนด 

เบื้องต้นพบปัญหาหลายรายต้องเดินทางกลับเพื่อไปทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดใหม่ แทนบัตรประชาชนแบบเก่า เพื่อให้ง่ายต่อการลงประวัติ โดยสามารถนำข้อมูลจากชิปในบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ทำให้ผู้มารอลงทะเบียนต้องกลับไปทำบัตรประชาชนแบบใหม่ที่ ฝ่ายทะเบียน ของสำนักงานเทศบาล หรือ ฝ่ายทะเบียนอำเภอ ตามภูมิลำเนาของตนเอง อีกทั้งหลายรายไม่ได้นำสำเนาทะเบียนบ้านมา หลายรายเอกสารจึงไม่พร้อมทางเจ้าหน้าที่ แนะนำให้เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนครั้งนี้ 

นายจุใจ นวลศรี ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพังงา กล่าวว่า พบว่าการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในวันแรก มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่พบคือ ผู้มาลงทะเบียนไม่ได้นำทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านมา  และบัตรประชาชนส่วนหนึ่งยังเป็นแบบเก่า จึงแนะนำให้กลับไปทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมาใหม่