แนะเลี่ยงเส้นทาง ปิดถนนรับงานเคาท์ดาวน์

แนะเลี่ยงเส้นทาง ปิดถนนรับงานเคาท์ดาวน์

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร แนะเลี่ยงเส้นทางจราจรหลายพื้นที่ หลังปิดถนนรับงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) แจ้งว่า ในวันที่เป็นวันส่งท้ายปีเก่าหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็น1.บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลเวิร์ดโดยขณะนี้ได้เริ่มมีการปิดถนนราชดำริตั้งแต่แยกราชประสงค์-แยกประตูน้ำและจะมี ถึงเวลา 06.00 น.ของวันที่ 1 ม.ค. 59 2.เอเชียทีคจัดให้มี การเดินรถทางเดียว ในถนนเจริญกรุง ตั้งแต่เวลา 17.00 น.วันที่ 31 ธ.ค. 58- 03.00 น. วันที่ 1ม.ค.59 ตั้งแต่แยกถนนตกถึงแยกถนนจันทร์

3.สวนนาคราภิรมย์ ชุมชนท่าเตียน จัดให้มีการเดินรถทางเดียวในถนนมหาราช ตั้งแต่แยกท้ายวัง ถึงท่าช้าง ตั้งแต่เวลา 17.00 น. วันที่ 31 31ธ.ค. 58- 02.00 น. วันที่ 1ม.ค. 59 4.ถนนคนเดินบริเวณถนนดินสอตลอดทั้งแนวซึ่งจะเริ่มปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 15.00น.-24.00น. แนะประชาชนเลี่ยงเส้นทาง ประกอบกับห้างสรรพสินค้าต่างๆในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมเคาน์ดาวอาจจะส่งผลให้สภาพการจราจรติดขัดดังนั้นหากประชาชนจะเดินทางไปร่วมงานแนะนำให้ใช้ระบบขนส่งมวลชนจะได้รับความสะดวกมากกว่า

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยจะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 17.00น.ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ซึ่งถนนโดยรอบสนามหลวงยังสามารถใช้การได้ปกติ แต่ต้องขอความร่วมมือกับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมงานให้ใช้บริการรถสาธารณะจะได้รับความสะดวกมากกว่า รวมทั้งประชาชนที่ไม่ได้ไปร่วมงานแนะเลี่ยงเส้นทางเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร