ลูกจ้างโวยกลุ่มต้านโกงยื่นยุบอปท.

ลูกจ้างโวยกลุ่มต้านโกงยื่นยุบอปท.

ลูกจ้างประจำ-ชั่วคราว อปท. รุมจวกกลุ่มต้านโกง ยื่นยุบ อปท. ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ตกงานเพียบ

เตรียมรวบรวมรายชื่อคัดค้าน หาก คสช.-สปช.รับพิจารณา

จากกรณีที่ พล.อ.สำเริง พินกลาง ประธานคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นแห่งชาติ ยื่นหนังสือต่อนายประมณฑ์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และนายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกระจายอำนาจ สปช. เมื่อวันที่ (27 ม.ค. 58) เพื่อขอให้ยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ โดยอ้างว่าเป็นแหล่งสวางหาผลประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดิน ก่อให้เกิดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนมากนั้น

เรื่องนี้ทำให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ อปท. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีปฏิกิริยาต่อต้านเป็นอย่างมาก โดยนางณิญา กินฐิพาศา ลูกจ้างประจำฝ่ายจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า หากมีการยุบรวม อปท.จริง ก็จะทำให้การเข้าถึงประชาชนได้ยากขึ้น อปท.รู้จักปัญหาในพื้นที่ดีกว่า คนที่ไปยื่นหนังสือให้ยุบมองแต่เพียงเรื่องการคอรัปชั่นมุมเดียว ทั้งที่ปัจจุบันมีองค์กรอิสระต่างๆ คอยตรวจสอบอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว

นอกจากนี้หากยุบรวม อปท.แล้ว ลูกจ้างประจำอย่างตน ก็คงต้องตกงาน ไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัวอีก อาจจะต้องไปทำงานรับจ้างถอนมันสำปะหลังแถวบ้านเพื่อหาเลี้ยงชีพแทน

นางสาวสุดารัตน์ เปลี่ยนพิทักษ์ ลูกจ้างชั่วครากองสาธารณสุข เทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา กล่าว ว่า หากมีการยุบรวม อปท. ก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นผลกระทบกับหน้าที่การงานโดยตรง ทั้งนี้เห็นว่า อปท.มีความใกล้ชิดประชาชนมากกว่า โดยเฉพาะข้อมูลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ หากจะให้ข้าราชการส่วนกลางมาดูแลคงจะไม่ทั่วถึงแน่ อีกทั้งลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะเปิดโอกาสให้ได้ทำงานใกล้บ้าน ได้ดูแลพ่อ แม่ และครอบครัวอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า จากข่าวการยื่นหนังสือขอให้ยุบ อปท.ในครั้งนี้ ส่งผลให้ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีอยู่กว่า 6 หมื่นคน รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก โดยหลายคนรอฟังว่าหาก คสช. และ สปช.รับไปพิจารณาจริง ก็จะมีการรวบรวมรายชื่อคัดค้านให้ถึงที่สุดด้วย