ผวจ.ตรังพร้อมหนุนการพบปะแกนนำชาวสวนยางฯ

ผวจ.ตรังพร้อมหนุนการพบปะแกนนำชาวสวนยางฯ

"สมศักดิ์" ผู้ว่าฯตรังพร้อมสนับสนุนการพบปะของแกนนำเครือข่ายยางพารา มั่นใจไม่มีการเคลื่อนไหวชุมนุม

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวถึงการประเมินสถานการณ์การพบปะกันของแกนนำเครือข่ายชาวสวนยางพาราจาก 14 จังหวัดและบางจังหวัดจากภาคตะวันออกว่า ในวันที่ 30 มกราคมนี้ ที่โรงแรมวัฒนาปาร์ค เท่าที่ทราบเป็นแค่การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการเสนอแนะเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.การยาง ต่อคณะกรรมการที่กำลังพิจารณาอยู่เท่านั้น เพื่อให้ พ.ร.บ.การยางมีความสมบูรณ์ที่สุด สามารถแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ไม่แยกส่วนกันในการทำงาน เพราะที่ผ่านมาแต่ละฝ่ายต่างคนต่างทำ

"ส่วนตัวก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะตัวแทนชาวสวนยางโดยตรงได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในส่วนนี้ โดยทางจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุน เพราะจะเป็นข้อมูลให้กับทางจังหวัดด้วย ก็ขอที่ประชุมได้ข้อสรุปที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของชาวสวนยางพาราได้จริงๆ เพราะตัวแทนที่มาร่วมประชุมอยู่กับสวนยาง อยู่กับสถาบันเกษตรกรมานาน ย่อมรู้ปัญหาดี มีประเด็นแนวทางอย่างไรก็ให้สรุปมา"

เพื่อให้ พ.ร.บ.การยางที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีความสมบูรณ์ ช่วยเหลือชาวสวนยางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางจังหวัดก็จะส่งฝ่ายที่เกี่ยวช้อง เช่น จากสำนักงานเกษตร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรับฟังปัญหาของเกษตรกร และช่วยเสริมข้อมูลให้เครือข่ายได้นำไปใช้ประโยชน์เสริมให้ พ.ร.บ.การยางมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่วนการเคลื่อนไหวนอกกรอบเชื่อว่าคงจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากทุกคนรู้สถานการณ์ดีว่าขณะนี้เรายังมีกฎอัยการศึกบังคับใช้อยู่

ส่วนที่เครือข่ายประกาศว่า หากรัฐบาลไม่รับฟังปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางพาราตัวจริงในครั้งนี้อีก อาจจะมีการชุมนุมเคลื่อนไหวตามมา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในการเคลื่อนไหวก็ขอให้มีความระมัดระวังอย่าผิดประกาศคำสั่งของ คสช. ส่วนตัวก็ไม่ห่วงเรื่องการชุมนุม เพราะเชื่อว่าทุกคนรู้คำสั่งดี ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า ตนเองสั่งห้ามแกนนำในพื้นที่บางคนเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้หากเข้าร่วมประชุมด้วยจะงัดกฎอัยการศึกเข้าไปทำการจับกุมทันที ตนเองอยากจะถามกลับว่า แล้วจะเอาอำนาจอะไรไปจัดการกับคนที่มาประชุมระดมความคิดเห็น และเขาจะร่วมประชุมไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายหรือคำสั่ง คสช.ใครจะไปดำเนินการจับกุมได้

มีรายงานว่าเมื่อวานนี้ นายชยันต์ สังขไพฑูรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาที่จังหวัดตรัง โดยได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์การพบปะกันของแกนนำเครือข่ายชาวสวนยางพารา 14 จังหวัดตรัง แต่เมื่อทราบว่าเป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นสะท้อนปัญหา และข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลโดยไม่ได้มีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้น จึงได้เดินทางกลับ