ปาล์มดิบขาดตลาดโรงงานหยุดผลิต

ปาล์มดิบขาดตลาดโรงงานหยุดผลิต

ปาล์มดิบขาดตลาดโรงงานหยุดผลิต ด้านเกษตรกรหวั่นราคาตกหลังรัฐนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ 5 หมื่นตัน

โรงงานผลิตน้ำมันปาล์มในพื้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องหยุดการเดินเครื่องชั่วคราวเนื่องไม่มีผลผลิตป้อนเข้าสู่โรงงาน ผู้ประกอบการระบุว่าต้องรับซื้อผลผลิตสะสมไว้ก่อนให้ได้ปริมาณต้องจึงจะเดินเครื่องได้ หรือเดินเครื่องประมาณอาทิตย์ละ 3 ครั้ง แต่การนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศยังไม่กระทบต่อชาวเกษตรกรเนื่องจากเป็นช่วงสั้นๆ

นายลี ซองชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทักษิณอุสาหกรรม น้ำมันปาล์มดิบ 1993 จำกัด กล่าวว่า วัตถุดิบมีน้อย ไม่เพียงพอกับการสกัดน้ำมันปาล์ม จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ โดยรัฐบาลได้รับปากแล้วจะไม่ให้กระทบกับเกษตรกร ทั้งนี้การนำเข้าเพื่อไม่ให้น้ำมันปาล์มที่บริโภคปรับสูงขึ้น ไม่น่าจะมีปัญหา โดยขณะนี้โรงงานบีบน้ำมันปาล์มส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุงเครื่องเพื่อรองรับวัตถุดิบของเกษตรกรที่จะเข้าโรงงานประมาณอีก 2-3 เดือนข้างหน้า

ในขณะที่ เกษตรกรชาวสวนปาล์มในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างหวั่นวิตกราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำหลังมีการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ

โดยนาย คมสันต์ ถ้อยทัด เกษตรกรชาวสวนปาล์มรายหนึ่งในพื้นทีอำเอภพุนพิน กล่าวว่า ขณะนี้ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันราคาดีมากระดับหนึ่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 5 .50 -5.70 บาท เนื่องจากในขณะนี้ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดน้อย จึงทำให้ปาล์มขาดตลาด อีกประมาณ 2 เดือนผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้น แต่ในอนาคตห่วงว่าราคาปาล์มอาจจะตกลงอีกได้ จึงอยากให้รัฐบาลประกันราคาผลผลิตอยู่ที่กิโลกรัมไม่ต่ำจาก 5 บาท เนื่องจากห่วงว่าการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจะส่งผลกระทบต่อราคาทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเดือดร้อน รายได้ขาดหาย