‘พัชรวาท‘ รุดตรวจงาน แก้ปัญหา PM2.5 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เร่งลดจุดความร้อน

‘พัชรวาท‘ รุดตรวจงาน แก้ปัญหา PM2.5 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เร่งลดจุดความร้อน

“พัชรวาท” รุดเข้าศกพ. รับฟังรายงานฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ช่วงสงกรานต์ ขอ 2 จว.หาสาเหตุจุดความร้อน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์สื่อสาร การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ลงพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในช่วงสงกรานต์ พร้อมนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัด และน.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จำนวนจุดความร้อน สภาพอุตุนิยมวิทยา และการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในระยะถัดไป พร้อมกันนี้มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าร่วมรับฟังด้วย 

จากนั้นจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานว่าสถานการณ์ฝุ่นละออง ณ วันนี้ดีขึ้น จำนวนจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ลดลง แต่มีข้อกังวลในส่วนของหมอกควันข้ามแดน โดยทั้ง 2 จังหวัดได้มีการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเข้มข้น และยกระดับการปฏิบัติการในระดับที่ 2 ตามมาตรการฉุกเฉินฯ ที่คณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนเห็นชอบ อาทิ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย อัคคีภัย ไฟป่า  การบูรณาการอากาศยาน งบประมาณ บุคลากร จากกระทรวง จังหวัด ท้องถิ่น ในการป้องกันไฟป่า ประกาศ Work from Home เข้มงวดตรวจวัดควันดำ ตรวจเข้มโรงงานอุตสาหกรรม จัดทีมแพทย์ดูแล   กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง แจกจ่ายหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งจัดทำห้องปลอดฝุ่นและพื้นที่ Safe Zone 

‘พัชรวาท‘ รุดตรวจงาน แก้ปัญหา PM2.5 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เร่งลดจุดความร้อน

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า วันนี้จำนวนจุดความร้อนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ลดลงแต่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย และหากสถานการณ์เป็นไปตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษรายงาน คาดว่ายังเหลือช่วงเวลาอีกประมาณ 15-20 วัน จึงขอให้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของจุดความร้อนที่ยังคงมีอยู่และเร่งแก้ไขปัญหา และขอให้ทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองจังหวัดร่วมกันปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเต็มกำลังต่อไป และได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่