‘เศรษฐา’ สั่ง ยกระดับ 9 มาตรการ แก้วิกฤติ’ PM2.5‘ จับคนเผา ตัดสิทธิ์ช่วยเหลือ

‘เศรษฐา’ สั่ง ยกระดับ 9 มาตรการ แก้วิกฤติ’ PM2.5‘ จับคนเผา ตัดสิทธิ์ช่วยเหลือ

“เศรษฐา” สั่งยกระดับแก้วิกฤติ PM2.5 บูรณาการ ผ่าน 9 มาตรการ จับคนเผาป่าทุกกรณี ตัดสิทธิ์ช่วยเหลือเคสเผาในที่เกษตรกรรม ทุ่มงบกลางแก้ปัญหาด่วน ส่ง กต. เจรจา เมียนมา-ลาว ลดเผา ตั้งKPI ให้ชัด

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงมาตรการแก้ปัญหา PM2.5 ที่เชียงใหม่ ว่า ให้กำชับยกระดับปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในสถานการณ์วิกฤติปี 67 โดยให้หน่วยงานต่างๆบูรณาการ ผ่าน9มาตรการ ได้แก่

1. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้ว่าฯ และทหารในพื้นที่ ลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยง จากกลุ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ลักลอบเข้าป่า ทุกกรณี

2.ให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

3.ให้กระทรวงมหาดไทย สั่งการทางจังหวัดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงต่อการเผา 

4.ให้ผู้ว่าฯ ประกาศเขตความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และประกาศ Work From Home ตามความจำเป็น เพื่อลดปัญหากระทบกับสุขภาพประชาชน

5.ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาตัดสิทธิ์รับการช่วยเหลือชดเชยต่างๆ จากภาครัฐ หากตรวจพบว่ามีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง

6.ให้กระทรวงเกษตรฯ เพิ่มความถี่ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองโดยเร่งด่วน ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงจัดหาเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือดับไฟป่า 

7. ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดชุดเคลื่อนที่ ลงเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพประชาชน อย่างทั่วถึงและทันท่วงที และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในกลุ่มเสี่ยง 

8.ให้สำนักงบประมาณ พิจารณาสนับสนุนงบกลาง ให้แก่จังหวัดเพื่อให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์วิกฤติ ปี67 ตามความเหมาะสม และจำเป็นเร่งด่วน 

และ9. กรณีหมอกควันข้ามแดน ขอให้กระทรวงต่างประเทศ ร่วมมือเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเมียนมา และลาว ให้ลดการเผาป่าอย่างทันที ตั้ง KPI ให้ชัดเจน 

นายกฯ กล่าวว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ จะมีการประชุมบูรณาการกำจัดไฟป่าของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นประธาน และจะมีแถลงการณ์ต่อไป