‘ทส.’ หารือ ’บิ๊กก้อง‘ จับมือ พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

‘ทส.’ หารือ ’บิ๊กก้อง‘ จับมือ พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

“พัชรวาท” ส่งทีม “บิ๊กทส.” ถก “บิ๊กก้อง" จับมือปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เล็งลงนาม MOU พร้อมตั้งศูนย์ประสานงาน

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ พล.ต.ท อภิรัติ นิยมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกับ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อหารือความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

โดยที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญ 2 เรื่อง ดังนี้ 1. การถ่ายโอนภารกิจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สืบเนื่องจาก กตร.มีมติให้ถ่ายโอนภารกิจทั้งหมดของ บก.ปทส. ให้ทส. รับไปดำเนินการ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ยืนยันว่า ยังไม่มีความพร้อมรับภารกิจงานด้าน "การสอบสวน" มาดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมและบุคลากรด้านการสืบสวน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จะทำหนังสือยืนยันความเห็นดังกล่าวให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบต่อไป 

‘ทส.’ หารือ ’บิ๊กก้อง‘ จับมือ พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2.ความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กับ บช.ก.โดย บช.ก.พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปราม และข้อมูลด้านต่างๆ ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ซึ่งที่ประชุมเสนอให้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กับบช.ก.และจะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อประสานการปฏิบัติต่อไป