'นายกฯ' เยือน ศรีลังกา สานสัมพันธ์ทวิภาคี ผลักดันความร่วมมือสองประเทศ

'นายกฯ' เยือน ศรีลังกา สานสัมพันธ์ทวิภาคี ผลักดันความร่วมมือสองประเทศ

"นายกฯ" พร้อมคณะ ออกเดินทางเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการ สานสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิด ผลักดันความร่วมมือเพื่อประโยชน์ประชาชนทั้งสองประเทศ

3 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 10.30 น. ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติบันดารานายาเก กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. 20 นาที) ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ตามคำเชิญของนายรานิล วิกรมสิงเห (H.E. Mr. Ranil Wickremesinghe) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (ประธานาธิบดีศรีลังกา) โดยนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีเยือนศรีลังกา ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

  • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 13.20 น. - นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงกรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เวลา 13.20 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโคลัมโบ ซึ่งช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง) โดยมีนายทิเนศ คุณวรรเทนะ (H.E. Mr. Dinesh Gunawardena) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ให้การต้อนรับ
 
เวลา 15.00 น. - นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการแรกในการเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ สำนักประธานาธิบดี และหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีศรีลังกา ก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ

เวลา 15.30 น. - หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย – ศรีลังกา (Thailand - Sri Lanka Free Trade Agreement) และการแถลงข่าวร่วมระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ โดยภายหลังเสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในงาน Sri Lanka - Thailand Business Forum ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม The Kingsbury และในเวลา 17.20 น. นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการ Port City Colombo จากนั้นในช่วงเย็น ประธานาธิบดีศรีลังกาจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบประธานาธิบดี
 

 

  • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 08.15 น. - นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ครั้งที่ 76 ในฐานะแขกเกียรติยศ ณ บริเวณหน้าหาด Galle Face Green โดยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติบันดารานายาเก

เวลา 10.00 น. - และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 15.55 น.