ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสสาบานตน เข้ารับตำแหน่งปธน.มอนเตเนโกรคนใหม่

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสสาบานตน  เข้ารับตำแหน่งปธน.มอนเตเนโกรคนใหม่

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมอนเตเนโกรคนใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายยาคอฟ มีลาโตวิช (Mr.Jakov Milatovic) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมอนเตเนโกรคนใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ความว่า 

ฯพณฯ นายยาคอฟ มีลาโตวิช

ประธานาธิบดีแห่งมอนเตเนโกร

กรุงพอดกอรีตซา

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมอนเตเนโกร ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวมอนเตเนโกรมีความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ด้วยการสนับสนุนของท่าน ประเทศไทยและมอนเตเนโกร จะร่วมกันสร้างโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว