กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรเมืองโบราณยะรัง จ.ปัตตานี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรเมืองโบราณยะรัง จ.ปัตตานี

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรเมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรเมืองโบราณยะรัง จ.ปัตตานี

วันนี้ (25 พ.ค.66) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรเมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรเมืองโบราณยะรัง จ.ปัตตานี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรเมืองโบราณยะรัง จ.ปัตตานี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรเมืองโบราณยะรัง จ.ปัตตานี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรเมืองโบราณยะรัง จ.ปัตตานี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรเมืองโบราณยะรัง จ.ปัตตานี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรเมืองโบราณยะรัง จ.ปัตตานี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรเมืองโบราณยะรัง จ.ปัตตานี