ดีเดย์ 16 ม.ค.นี้ แท็กซี่ปรับขึ้นค่าโดยสารอัตราใหม่

ดีเดย์ 16 ม.ค.นี้ แท็กซี่ปรับขึ้นค่าโดยสารอัตราใหม่

"กรมการขนส่งทางบก" คาดค่าโดยสารอัตราใหม่จะเริ่มใช้จริง ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. เป็นต้นไป หลังผู้ขับแท็กซี่เริ่มทยอยเข้าปรับจูนมิเตอร์ใหม่ และ ขอตรวจรับรอง พร้อมเปิดบริการจูนมิเตอร์ 16 ม.ค.-28 ก.พ. 66 ณ สถานีกลางบางซื่อ อำนวยความสะดวกให้ผู้ขับแท็กซี่

หลังกระทรวงคมนาคม ประกาศปรับค่าโดยสาร อัตราใหม่ ซึ่งลงประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมานั้น

นายปิยะ โยมา ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า แม้อัตราค่าโดยสารใหม่จะมีผลใช้บังคับแล้ว แต่ค่าโดยสารแท็กซี่จะยังไม่ได้ปรับขึ้นในทันที แต่จะเป็นการทยอยเปลี่ยน เพราะจะต้องทำการปรับจูนมิเตอร์ และ ได้รับการตรวจสอบ รับรองความถูกต้อง จากกรมการขนส่งทางบก ก่อนนำรถออกให้บริการประชาชน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
 

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ประกอบการแท็กซี่ ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. - 28 ก.พ. 2566 กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดบริการ ปรับจูนมิเตอร์ให้ถูกต้อง โดยได้ร่วมมือกับ 4 บริษัทเอกชน นำเจ้าหน้าที่ของทั้ง 4 บริษัท คือ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ,บริษัท ซันไทมิเตอร์ จำกัด ,บริษัท จีพีเอสไทยสตาร์ จำกัด และบริษัท ทีเอชที โปรเกรส จำกัด มาให้บริการปรับจูนมิเตอร์ ณ สถานีกลางบางซื่อ และ หลังการปรับจูน กรมการขนส่งทางบก ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสอบ รับรองความถูกต้อง ของมิเตอร์ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับมิเตอร์นอกจาก 4 บริษัทฯ ดังกล่าว หลังจากนำมิเตอร์ปรับจูนที่บริษัทผู้จำหน่ายมิเตอร์แล้ว สามารถนำมิเตอร์มารับรองความถูกต้อง ณ สถานีกลางบางซื่อได้เช่นกัน โดยเปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.                               
 

สำหรับสาระสำคัญ ของประกาศปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ คือ ค่าโดยสาร และ ค่าบริการรถแท็กซี่ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร จะเริ่มต้นกิโลเมตรแรกที่ 40 บาท ส่วนรถเล็ก 4 ที่นั่งทั่วไป ยังเริ่มต้นกิโลเมตรแรกที่ 35 บาท โดยให้ปรับเพิ่มค่าโดยสารตามระยะ ทั้งรถใหญ่ และ รถเล็ก ได้แก่

- ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6.50 บาท

- ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 7.00 บาท

- ระยะทางเกินกว่า 20 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 8.00 บาท

- ระยะทางเกินกว่า 40 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 8.50 บาท

- ระยะทางเกินกว่า 60 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 80 กิโลเมตรละ 9.00 บาท

- ระยะทางเกินกว่า 80 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 10.50 บาท

- ค่ารถติดปรับเป็นนาทีละ 3 บาท