แบกไม่ไหว! 15 มิ.ย.นี้ ปรับขึ้นราคา "เรือคลองแสนแสบ" เพิ่ม 1 บาท

แบกไม่ไหว! 15 มิ.ย.นี้ ปรับขึ้นราคา "เรือคลองแสนแสบ" เพิ่ม 1 บาท

แบกไม่ไหว! 15 มิ.ย.นี้ ประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร "เรือคลองแสนแสบ" เพิ่ม 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลพุ่งต่อเนื่อง

บริษัทครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ผู้ให้บริการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ ได้ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.) ถึงการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารตามประกาศอัตราค่าโดยสาร ของ กรมเจ้าท่า ฉบับ 29 ก.ย. 2559 ซึ่งประกาศดังกล่าวได้กำหนดอัตราค่าโดยสารของ "เรือคลองแสนแสบ" ตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล

แบกไม่ไหว! 15 มิ.ย.นี้ ปรับขึ้นราคา "เรือคลองแสนแสบ" เพิ่ม 1 บาท

โดยบริษัทฯ จะปรับค่าโดยสาร "เรือคลองแสนแสบ" เพิ่มขึ้น 1 บาท จากเดิม ราคา 9-19 บาท เป็นราคา 10-20 บาท ตามระยะทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2565

แบกไม่ไหว! 15 มิ.ย.นี้ ปรับขึ้นราคา "เรือคลองแสนแสบ" เพิ่ม 1 บาท

ส่วนสาเหตุที่บริษัทฯ ปรับขึ้นค่าโดยสาร "เรือคลองแสนแสบ" เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น ค่าครองชีพฝืดเคือง โดยภาครัฐมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน

แบกไม่ไหว! 15 มิ.ย.นี้ ปรับขึ้นราคา "เรือคลองแสนแสบ" เพิ่ม 1 บาท

ทั้งนี้ตามอัตราค่าโดยสาร "เรือคลองแสนแสบ" ในกรณีที่ราคาน้ำมันดีเซลขึ้นระหว่าง 29-31 บาท ค่าโดยสารอยู่ที่ 11-21 บาท ควรปรับขึ้นค่าโดยสาร 2 บาท ตามระยะทาง แต่ทางบริษัทฯ คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงปรับขึ้นค่าโดยสารเพียง 1 บาท หากราคาน้ำมันดีเซลเกิน 33 บาท อีกบริษัทฯ จะปรับค่าโดยสารเพิ่มอีก 1 บาท ตามระยะทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากราคาน้ำมันลดลงบริษัทก็จะปรับราคาค่าโดยสารลงตามอัตราต้นทุนด้วย

แบกไม่ไหว! 15 มิ.ย.นี้ ปรับขึ้นราคา "เรือคลองแสนแสบ" เพิ่ม 1 บาท

 

อัตราค่าโดยสาร "เรือคลองแสนแสบ" ดังนี้

1.ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 17.01-21.00 บาทต่อลิตร ค่าโดยสารอยู่ที่ 7-17 บาท

2.ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 21.01-25.00 บาทต่อลิตร ค่าโดยสารอยู่ที่ 8-18 บาท

3.ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 25.01-27.00 บาทต่อลิตร ค่าโดยสารอยู่ที่ 9-19 บาท

4.ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 27.01-29.00 บาทต่อลิตร ค่าโดยสารอยู่ที่ 10-20 บาท

5.ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 29.01-31.00 บาทต่อลิตร ค่าโดยสารอยู่ที่ 11-21 บาท

แบกไม่ไหว! 15 มิ.ย.นี้ ปรับขึ้นราคา "เรือคลองแสนแสบ" เพิ่ม 1 บาท