ในหลวง พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดป่านานาชาติ

ในหลวง พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดป่านานาชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดป่านานาชาติ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันนี้ (27 ธ.ค.65) เวลา 18.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้น พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ

ในหลวง พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดป่านานาชาติ

ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของวัดป่านานาชาติ และวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างอุโบสถ และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ

ในหลวง พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดป่านานาชาติ

จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังอุโบสถ ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิม ทรงปิดทองลูกนิมิต ทรงตัดสาแหรกลูกนิมิต พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูป เทียน เครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสุเมธคุณ พระประธานอุโบสถ ทรงกราบ เสร็จแล้ว ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา

 

ในหลวง พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดป่านานาชาติ

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก  เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบบังคมทูล เบิกผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับเสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ 

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมง̣กโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ ถวายพระพุทธรูปพระพุทธสุเมธคุณ (จำลอง) เนื้อหินทรายขัด ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี) เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ถวายหนังสือธรรมะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในหลวง พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดป่านานาชาติ

จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก เสร็จแล้ว ทรงรับสิ่งของต่างๆ ที่ราษฎรนำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ซึ่งล้วนเป็นงานฝีมือประจำท้องถิ่น และงานประดิษฐ์ที่ราษฎรตั้งใจทำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

แล้วทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ อยู่บริเวณโดยรอบวัดเป็นจำนวนมาก และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างทั่วถึง ราษฎรส่วนใหญ่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ต่างพร้อมใจมาร่วมถวายกำลังใจ และเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดี

ในหลวง พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดป่านานาชาติ

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล และโบกพระหัตถ์ให้กับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่ได้ชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

ในหลวง พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดป่านานาชาติ

วัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดสาขาที่ 19 (ธรรมยุต) ของวัดหนองป่าพง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2537 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 อุโบสถก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 และประกอบพิธียกช่อฟ้า (สัตบริภัณฑ์) โดยพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธม̣โม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง และพระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิต และสมโภชอุโบสถวัดป่านานาชาติ เมื่อพ.ศ.2562

ในส่วนของอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบอีสานล้านช้าง  ภายในอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินทรายรูปแบบศิลปะอินเดีย สมัยคุปตะ มีนามว่า “พระพุทธสุเมธคุณ” เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพรหมวชิรญาณ (โรเบิร์ต สุเมโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติรูปแรก

ในหลวง พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดป่านานาชาติ

ปัจจุบันมี พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี) เป็นเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติแห่งนี้เป็นวัดที่ชาวต่างชาติทั้งจากประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย ให้ความเคารพนับถือเดินทางมาอบรมศึกษาพระธรรมวินัย มีการอบรมกรรมฐาน ฟังพระธรรมเทศนา การสนทนาธรรม  และการแลกเปลี่ยนความเข้าใจอย่างละเอียด โดยได้จัดหลักสูตรการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้อย่างถ่องแท้ จนสามารถออกบวชเป็นพระภิกษุปฏิบัติศาสนกิจได้ตามข้อวัตรสายวัดป่า และเผยแผ่พระธรรมวินัยออกไปสู่ระดับสากลได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์