'ทีเส็บ' ชวนจัดประชุมมิติใหม่ตามรอยเอเปค ตอกย้ำไมซ์ไทยมนต์เสน่ห์สู่ความสำเร็จ

'ทีเส็บ' ชวนจัดประชุมมิติใหม่ตามรอยเอเปค ตอกย้ำไมซ์ไทยมนต์เสน่ห์สู่ความสำเร็จ

ทีเส็บชวนจัดประชุมตามรอยเอเปค เปิดมุมมองการจัดประชุม พร้อมแนะนำ 3 สถานที่จัดงานไมซ์ในหลายมิติ ตอกย้ำภาพลักษณ์ “ไมซ์ไทย มนต์เสน่ห์สู่ความสำเร็จ”

ายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า บทบาทของทีเส็บในการสนับสนุนการจัดประชุมเอเปค แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก คือ

1. การให้องค์ความรู้ข้อมูลเรื่องการจัดงานอย่างมีมาตรฐานและเกิดความยั่งยืน ด้วยการเลือกใช้สถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (TSEMS) และมาตรฐานการจัดงานที่ปลอดภัย

2. การส่งเสริมบุคลากรที่ผ่านมาตรฐานหลักสูตรผู้ประสานงาน (Certified Liaison Program หรือ CLP) มาร่วมให้บริการกับผู้จัดงานเอเปคจากกระทรวงต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Liaison Officer หรือผู้ประสานงานการจัดประชุมนานาชาติจำนวนทั้งสิ้น 300 คน

และ 3. การพัฒนาส่งเสริมชุมชนผ่านเส้นทางสายไมซ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของการประชุมเอเปคที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น โดยในทุกการประชุมเอเปคจะต้องมีการลงพื้นที่เพื่อทำให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ด้วย

ด้านการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดงาน APEC 2022 ทีเส็บได้รับการสนับสนุนและประสานงานจากกรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี ทั้งการจัดทำวีดิทัศน์ Thailand MICE: Meet the Magic โดยสื่อสารในสื่อต่างประเทศตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรม “One Day MICE Trip with TCEB: ตามรอยการประชุมเอเปค” พาสื่อมวลชนไทยสัมผัสประสบการณ์ไมซ์ตามรอยคณะทำงานเอเปคด้านการท่องเที่ยว และผู้เข้าร่วมการประชุมเอเปคด้านการท่องเที่ยว สอดคล้องแนวคิดการสื่อสาร “ไมซ์ไทย มนต์เสน่ห์สู่ความสำเร็จ” โดยเป็นแนวทางการจัดประชุมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งรูปแบบการจัดงานและสถานที่ซึ่งแต่ละพื้นที่มีมนต์เสน่ห์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนสร้างกระแสการรับรู้สู่สาธารณชนในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค 2022 (APEC 2022 Thailand) ของประเทศไทยอีกด้วย

การจัดกิจกรรม “One Day MICE Trip with TCEB: ตามรอยการประชุมเอเปค” ครั้งนี้ แนะนำสถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุมรับรองคณะทำงานเอเปคและผู้เข้าร่วมการประชุมเอเปค 2022 ใน 3 สถานที่ ได้แก่ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม, กาลิเลโอเอซิส ตั้งอยู่บนถนนบรรทัดทอง โดยทั้งสองแห่งถือเป็นสถานที่จัดงานที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตผู้คน นำไปสู่การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานที่มีมาตรฐานระดับสากล ทั้งด้านความปลอดภัยและการจัดงานอย่างยั่งยืน

สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

หนึ่งในเส้นทางรับรองการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 60 โดยเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ณ “ปฐม ออร์แกนิกฟาร์ม” ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนของสามพรานโมเดล ซึ่งเป็นรูปแบบของธุรกิจเกื้อกูลสังคม เพื่อส่งเสริมเกษตรกรออร์แกนิกในเขตสามพราน จังหวัดนครปฐม ต้นแบบการท่องเที่ยวแบบ Organic Tourism ตามแนวคิด BCG : Bio-Circular-Green Economy

กิจกรรมรับรองกลุ่มไมซ์

 • ปฐมออร์แกนิกลีฟวิ่ง (Patom Organic Living-ปฐม ออร์แกนิกวิลเลจ : เรียนรู้การทำกิจกรรมเวิร์กชอป ด้วยการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ (ย้อมเย็น) / การปั้นดิน / การทำน้ำมันสมุนไพร / การทำสครับข้าว / การทำยาสีฟันสมุนไพร / การดำนา สีข้าว และการฝัดข้าว / การปลูกข้าวลงกระถาง โดยรองรับผู้เข้าร่วมได้ 20-100 คน
  • ปฐม ออร์แกนิกฟาร์ม : เรียนรู้พื้นฐานการทำเกษตรอินทรีย์ ผ่านกิจกรรมปลูกผักสวนครัวลงวัสดุธรรมชาติ / ธนาคารเมล็ดพันธุ์ ด้วยการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ผักต่าง ๆ / การทำปุ๋ยหมักออร์แกนิกจากวัตถุดิบใกล้ตัว / การทำชีวภัณฑ์บำรุงต้นไม้ และสมุนไพรไล่แมลงแบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง / การเก็บผักสดจากแปลงมาทำอาหารในครัวธรรมชาติแบบเตาถ่าน / กิจกรรมเวิร์กชอปการทำกระดาษจากผักตบชวา / การทำกระเป๋าผ้ารักษ์โลกจากดอกไม้ออร์แกนิก โดยรองรับผู้เข้าร่วมได้ 10-40 คน
  • เส้นทางศึกษาดูงาน : ตามแนวเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วย เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น ควบคู่กับการจัดการขยะอาหาร เพื่อนำทรัพยากรกลับไปใช้ใหม่ในวงจรฟาร์ม สามพรานโมเดล โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม ความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้บริโภค ในรูปแบบการตลาด offline และ online
 • รักษ วิลเลจ สามพราน : จุดหมายปลายทางแห่งใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ทั้งการรักษา ฟื้นฟู และการปรับสมดุลใหม่ให้กับร่างกาย พร้อมกับการผ่อนคลายจิตใจในทุก ๆ สัมผัส ผ่านการกินอาหารที่ดี กิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบเพื่อทุกกลุ่มคนและทุกช่วงวัย ในรูปแบบที่สนุกสนาน บนพื้นที่ Wellness Zone กว่า 4,000 ตารางเมตร ในบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ
  • มีห้องประชุม จำนวน 5 ห้อง รองรับผู้เข้าร่วมงานได้ 10-120 คน
  • มีห้องพัก จำนวน 83 ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม

 • ตลาดสุขใจ : แหล่งชอปปิ้งผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ที่ปลูกโดยเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดล เปิดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ 8.00-15.00 น.
 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม : ปฐม ออร์แกนิกคาเฟ่ (สาขาสามพราน) และร้านปิ่นโตเรือ
 • กิจกรรมทางน้ำและทางบก : ปั่นเรือถีบ และพาย Sup Board ในทะเลสาบ และปั่นจักรยาน

กาลิเลโอเอซิส (GalileOasis)

           อีกหนึ่งสถานที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 60 ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ขนาดเล็กในชุมชนบ้านครัว ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองบนถนนบรรทัดทอง เกิดขึ้นจากการบูรณะปรับปรุงตึกเก่าอายุกว่า 40 ปี จำนวน 20 คูหา ให้กลายเป็นร้านกาแฟ แกลเลอรี่ โรงละคร ร้านอาหาร ร้านค้าและโรงแรม ที่มีความสวยงาม สงบร่มรื่น ให้ความผ่อนคลาย เป็น Art Space ที่เปิดกว้างสำหรับงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และการละคร อีกทั้งยังเปิดเป็นพื้นที่ในการทำงานร่วมกับชุมชนอีกด้วย

กิจกรรมรองรับกลุ่มไมซ์

 • รองรับการจัดประชุม การจัดงานอีเวนต์ ได้ประมาณ 60 คน 
 • GalileOasis Gallery : พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ การแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินหลากหลายแนว
 • GalileOasis Theatre : โรงละคร การแสดงดนตรี ที่เปิดกว้างให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มาเช่าเพื่อทดลองการแสดงต่าง ๆ ในราคาที่เอื้อมถึง รองรับผู้เข้าชมได้ประมาณ 100 คน
 • GalileOasis Boutique Hotel : โรงแรมแนวบูติก สไตล์ลอฟท์ มินิมอล จำนวน 19 ห้อง แบ่งเป็น Premium Room จำนวน 4 ห้อง และ Regular Room จำนวน 15 ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม

 • ร้านกาแฟ Piccolo Vicolo Café จุดเช็คอินสำหรับสายคาเฟ่ อีกทั้งยังเป็นที่นั่งทำงานของเหล่านักออกแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
 • โซนร้านค้า เช่น ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านแผ่นเสียงโบราณ ร้านเสื้อผ้า ร้านขายของชำ เป็นต้น

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ศูนย์การประชุมแห่งแรกของประเทศไทยกับความภาคภูมิใจของชาติ ที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งกับภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัย มีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 5 เท่า ด้วยพื้นที่กว่า 300,000 ตารางเมตร โดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ไทย พร้อมกับการเป็น “ที่สุดของ อิเวนต์แพลตฟอร์ม” ด้วยเป้าหมายของการเป็นมากกว่า “ศูนย์การประชุม” และรองรับงานมากกว่า “ไมซ์” ที่พร้อมจัดงานทุกรูปแบบอย่างไร้ขีดจำกัด โดยศูนย์การประชุมฯ แห่งนี้ ยังได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค 2022 ต้อนรับคณะผู้นำจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมรองรับกลุ่มไมซ์

 • มีพื้นที่จัดงาน 78,500 ตารางเมตร แบ่งเป็นฮอลล์ขนาดใหญ่ 8 ห้อง ห้องเพลนารี 4 ห้อง ห้องบอลรูม 4 ห้อง และห้องประชุม 50 ห้อง รองรับผู้ใช้บริการได้มากสุด 100,000 คนต่อวัน สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อรองรับการจัดงานทุกรูปแบบ

สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม

 • พื้นที่จอดรถในร่ม 3,000 คัน
 • โซนรีเทล 11,000 ตารางเมตร ภายใต้คอนแซ็ปต์ “Bangkok Active Lifestyle Mall” (BALM) ศูนย์รวมด้านแอคทีฟไลฟ์สไตล์เต็มรูปแบบของกรุงเทพฯ ประกอบด้วย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ และบริการต่าง ๆ ครบจบในที่เดียว

ทีเส็บ ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมเปิดมุมมองและมิติใหม่ของการออกมาจัดประชุมและกิจกรรมไมซ์อย่างเปิดกว้างและสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สามารถติดตามความเคลื่อนไหวไมซ์ไทยได้ที่ Facebook: MICE in Thailand และ www.businesseventsthailand.com