4 องค์กรด้านท่องเที่ยว เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ สัมมนายกระดับ MICE City

4 องค์กรด้านท่องเที่ยว เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ สัมมนายกระดับ MICE City

4 องค์กรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ TCEB จัดสัมมนายกระดับพื้นที่สู่เมืองเพื่อการประชุมสัมมนา MICE City ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำ  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB  จัดงานสัมมนา หัวข้อ “ปรับกลยุทธ์ พิชิตธุรกิจ ด้วยความยั่งยืน และการลดโลกร้อน” แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ผู้ที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมไมซ์ คณาจารย์ และผู้สนใจ รวม 94 คน ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอรท์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

นางวันเพ็ญ  มังศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า  “การจัดงานสัมมนาในวันนี้ ถือเป็นการยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดงานไมซ์แบบยั่งยืน ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจและอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสอดคล้องกับผู้บริโภคยุคใหม่ที่สนใจเลือกซื้อของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

 

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า  “จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นพื้นที่มีศักยภาพในการจัดการประชุมและสัมมนาอย่างมาก มีโรงแรมที่มีมาตรฐาน  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ซึ่งล้วนแต่เป็นส่วนสนับสนุนการประชุมสัมมนา และสามารถพัฒนาเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของประเทศและระดับโลกได้”