"ท๊อป จิรายุส" ซีอีโอบิทคับ รับโล่เกียรติยศ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022"

"ท๊อป จิรายุส" ซีอีโอบิทคับ รับโล่เกียรติยศ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022"

"จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา" ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้ารับโล่เกียรติยศ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022"

19 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้ารับโล่เกียรติยศ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022" ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศจาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ มสวท. เป็นองค์กรเพื่อการกุศลสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า ขอขอบคุณ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดประยุกต์ใช้งานในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย จุดมุ่งหมายของกลุ่มบริษัทบิทคับคือ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสสำหรับทุกคน และเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศไทย รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความมั่นคงสำหรับประชาชนให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริง

"บิทคับ พร้อมจะร่วมมือกับอุตสหกรรมและแวดวงธุรกิจต่างๆ เพื่อจับมือกันพัฒนาและส่งเสริมองค์ศักยภาพของทุกภาคส่วน ตลอดจนจัดกิจกรรมและร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เราจะมุ่งมั่นพัฒนาบริษัทฯ ของเราให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นโครงสร้างและสะพานที่แข็งแรงให้กับผู้คนในประเทศไทย ก้าวข้ามได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และยั่งยืน"

"ท๊อป จิรายุส" ซีอีโอบิทคับ รับโล่เกียรติยศ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022"