"ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สถานะไม่สมบูรณ์ 6 แสนกว่าคน รีบเช็กเลย

"ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สถานะไม่สมบูรณ์ 6 แสนกว่าคน รีบเช็กเลย

สรุปการประกาศผลสถานะ ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สัปดาห์ที่ 2 ข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2565 พบว่าผู้ลงทะเบียนที่มี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" จำนวน 6 แสนกว่าคน

(24 ก.ย.2565) สรุปการประกาศผลสถานะ ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สัปดาห์ที่ 2 ข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2565 พบว่า ผู้ที่ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ที่มีสถานะแสดงข้อความว่า "กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว" มีจำนวน 5,157,451 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เหลือกี่รอบวันไหนบ้าง ไทม์ไลน์ที่นี่ครบจบ

- ตรวจสอบสถานะแล้ววันนี้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รู้ผลผ่าน-ไม่ผ่าน ทำไงต่อ

- ตรวจสอบสถานะอีกรอบศุกร์นี้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็กเลย

 

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ผลการ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ของผู้ลงทะเบียนกลุ่มวันที่ 9-15 กันยายน 2565 ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 4,531,982 ราย โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าว ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม 2566 ต่อไป

สำหรับผู้ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" อีก 625,469 รายที่พบข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้

1) ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี

2) ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน

3) สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย

4) ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย

5) ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง

6) ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส

7) ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง

8) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง

9) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

ผู้ลงทะเบียนที่มี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ กรณีดังกล่าว หากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2565 โดยสถานะการลงทะเบียนแสดงข้อความว่า "กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว" 

หรือผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ที่มี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" และได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้วตั้งแต่วันที่ 16-22 กันยายน 2565 สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์หรือให้หน่วยงาน รับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด

ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการตั้งแต่วันที่ 5 - 23 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 17,364,073 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,536,201 รายและลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 7,827,872 ราย

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สถานะการลงทะเบียนโดย (คลิกที่นี่)

  • เลือกปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"
  • กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกอบด้วย หมายเลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปี เกิด
  • เลือก "ตรวจสอบข้อมูล"

 

CR กระทรวงการคลัง