เช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เหลือกี่รอบวันไหนบ้าง ไทม์ไลน์ที่นี่ครบจบ

เช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เหลือกี่รอบวันไหนบ้าง ไทม์ไลน์ที่นี่ครบจบ

เปิดไทม์ไลน์ เช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสถานะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สำหรับประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ

เปิดไทม์ไลน์ เช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสถานะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สำหรับประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งวันนี้ (23 ก.ย.2565) มีการประกาศผลรอบ 2 กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนช่วงวันที่ 9-15 กันยายน 2565 สามารถดูได้ที่นี่เลย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีลงทะเบียนผ่าน-ไม่ผ่าน สำคัญมาก

- ตรวจสอบสถานะอีกรอบศุกร์นี้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็กเลย

- ตรวจสอบสถานะแล้ววันนี้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รู้ผลผ่าน-ไม่ผ่าน ทำไงต่อ

 

โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ผู้ลงทะเบียนช่วงวันที่ 9-15 กันยายน 2565 สามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สถานะการลงทะเบียนโดย (คลิกที่นี่)

- เลือกปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"

- กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกอบด้วย หมายเลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปี เกิด

- เลือก "ตรวจสอบข้อมูล"

 

เช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เหลือกี่รอบวันไหนบ้าง ไทม์ไลน์ที่นี่ครบจบ

 

จากนั้น ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน โดยผู้ลงทะเบียนที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 จะต้องผ่านขั้นตอนดังนี้

  • ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลของผู้ลงทะเบียน
  • ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโครงการ
  • ผ่านการยืนยันตัวตน (E-KYC)

กรณีผ่าน

"สถานการณ์ลงทะเบียนสมบูรณ์" ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม 2566 ต่อไป

กรณีไม่ผ่าน

"สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้

1.ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี

2.ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน

3.สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย

4.ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย

5.ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง

6.ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส

7.ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง

8.ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง

9.ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

การแก้ไข "สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์"

1. กรณี "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่า "ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส" แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณะบัตรของคู่สมรสแล้ว ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

2. "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของทุกราย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

3.ผู้ลงทะเบียนที่มี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" กรณีอื่นๆ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต

4.ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ไทม์ไลน์ตารางการประกาศผลและติดตามสถานะ

  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2565 ประกาศผล 30 กันยายน 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 ประกาศผล 7 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 14 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 21 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 28 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนแก้ไขระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผล 11 พฤศจิกายน 2565

 

เช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เหลือกี่รอบวันไหนบ้าง ไทม์ไลน์ที่นี่ครบจบ

 

CR กระทรวงการคลัง