พร้อมเปิดให้บริการแล้ว "จุดบริการด่วนมหานคร" เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

พร้อมเปิดให้บริการแล้ว "จุดบริการด่วนมหานคร" เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

สำหรับใครที่จะทำพาสปอร์ต บัตรประชาชน คัดสำเนาทะเบียนบ้าน สามารถมาใช้ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในบริเวณเดียวกับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ชั้น 5 โซน A เดินทางสะดวก รับบริการภาครัฐได้ครบในจุดเดียว

วันแรกที่เปิดให้บริการได้มีการทำพิธีเปิด พร้อมกับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กรมการกงสุล และ กรุงเทพมหานคร นำโดย นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน

ทั้งนี้ เพื่อให้บริการภาครัฐ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ นายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล นางสาวพุทธชาด ศรีนิศากร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นายกาจฐิติ วิวัธวานนท์ ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล นายสุพจน์ หล้าจำศีล ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมเปิดให้บริการแล้ว "จุดบริการด่วนมหานคร" เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว "จุดบริการด่วนมหานคร" เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์