"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" เริ่ม 6 โมง 3.09 ล้าน รวมทุกขั้นตอน ทำตามง่ายๆไม่พลาด 800

"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" เริ่ม 6 โมง 3.09 ล้าน รวมทุกขั้นตอน ทำตามง่ายๆไม่พลาด 800

"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" รอบใหม่โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" จำนวน 3.09 ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" และผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (คลิกที่นี่) ซึ่งจะมีการเปิดระบบให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2565

"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" รอบใหม่โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" จำนวน 3.09 ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" และผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com (คลิกที่นี่) ซึ่งจะมีการเปิดระบบให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2565 นั้น

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "คนละครึ่งเฟส 5" 3.09 ล้านสิทธิ์ รายเก่าลงทะเบียนรับ 800 บาทอีกรอบ ได้หรือไม่

- ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" รอบใหม่ 23 กันยายน 2565 จำนวน 3.09 ล้านสิทธิ

- คลังเปิดลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบเก็บตก 3.09 ล้านสิทธิ 23 ก.ย.- 1 ต.ค. 65

 

สำหรับโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ และมีคุณสมบัติตามกำหนด จะได้รับเงิน 800 บาท สิทธิรัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท สูงสุดไม่เกิน 800 บาทตลอดระยะเวลาโครงการจนถึงวันที่ 31 ต.ค.2565

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รอบใหม่ นี้ได้ ทั้งประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ และประชาชนที่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ แต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด

เงื่อนไข / คุณสมบัติ ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5"

 • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
 • ไม่เคยถูกระงับสิทธิ ถูกเรียกเงินคืน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ

การลงทะเบียน ยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้ โดยลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์  และ แอปฯ เป๋าตัง

1.ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ คนละครึ่ง.com

 • เข้าสู่เว็บไซต์ กดลงทะเบียน
 • กดยอมรับเงื่อนไขโครงการ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้แล้วเสร็จ
 • กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนสำเร็จ

2.ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง

 • กดแบนเนอร์สิทธิ คนละครึ่ง
 • กดรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ
 • กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัว
 • กรอก OTP เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
 • ยืนยันการเข้าร่วมโครงการสำเร็จ

หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปฯ หรือข้อความ (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิ

ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯมาก่อน ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

 

การยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

1.ยืนยันตัวตนผ่านแอป "เป๋าตัง"

 • เลือก "สมัครใช้และบริการ"
 • ยินยอม การจัดการข้อมูล ยืนยันตัวตน
 • เตรียมถ่ายบัตรประชาชน
 • ถ่ายบัตรประชาชน
 • กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
 • กรอกข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม
 • กรอกข้อมูล CDD
 • เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอป Krungthai NEXT หรือสแกนใบหน้า

2.ยืนยันตัวตนด้วย Krungthai NEXT

 • เข้าสู่ Krungthai NEXT
 • ระบุ PIN Krungthai NEXT
 • กดปุ่มดำเนินการบนแอปเป๋าตัง
 • กรอกรหัส OTP (OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Krungthai NEXT)
 • ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
 • เมื่อสมัครสำเร็จ การ์ดวอลเล็ตจะค้างหน้า "กำลังตรวจสอบข้อมูล" เลือก "ตรวจสอบสถานะล่าสุด" เพื่อดูผลการสมัคร
 • หน้าจอเมื่อสมัคร G-Wallet สำเร็จกดไปที่หน้าหลัก
 • หน้าจอใช้สิทธิโครงการภาครัฐ

3.ยืนยันตัวตนด้วยการ สแกนใบหน้า

 • ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า
 • ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
 • เมื่อสมัครสำเร็จ การ์ดวอลเล็ตจะค้างหน้า "กำลังตรวจสอบข้อมูล" เลือก "ตรวจสอบสถานะล่าสุด" เพื่อดูผลการสมัคร
 • หน้าจอเมื่อสมัคร G-Wallet สำเร็จกดไปที่หน้าหลัก
 • หน้าจอใช้สิทธิโครงการภาครัฐ

 

รายใหม่ที่ไม่เคยร่วมโครงการฯ กรณียืนยันตัวตนไม่ผ่าน ทำอย่างไร?

สามารถนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็ม ที่มีเมนู "ยืนยันตัวตน" ของธนาคารกรุงไทย

 • สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
 • ถือค้างไว้เพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน
 • ค้นหาจุดบริการยืนยันตัวตนใกล้คุณ
 • เลือกเมนู "ยืนยันตัวตน" (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
 • รับรองในการ Dip Chip เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน
 • ยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพิสูจน์ตัวตน
 • ทำความสะอาดชิปบนบัตรประชาชนของท่าน ก่อนเสียบบัตร
 • เสียบบัตรประชาชน กดปุ่มตกลง และรอระบบตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
 • เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จ นำบัตรประชาชนออก กดปุ่ม จบการทำรายการยืนยันตัวตน

 

ไทม์ไลน์การเข้าร่วมและใช้สิทธิในโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5"

 

"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" เริ่ม 6 โมง 3.09 ล้าน รวมทุกขั้นตอน ทำตามง่ายๆไม่พลาด 800

CR : คนละครึ่ง