"คนละครึ่งเฟส 5" 3.09 ล้านสิทธิ์ รายเก่าลงทะเบียนรับ 800 บาทอีกรอบ ได้หรือไม่

"คนละครึ่งเฟส 5" 3.09 ล้านสิทธิ์ รายเก่าลงทะเบียนรับ 800 บาทอีกรอบ ได้หรือไม่

โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน 3.09 ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" และผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (คลิกที่นี่) ในวันที่ 23 กันยายน 2565 นี้นั้น

โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน 3.09 ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" และผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (คลิกที่นี่) ในวันที่ 23 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- คลังเปิดลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบเก็บตก 3.09 ล้านสิทธิ 23 ก.ย.- 1 ต.ค. 65

- ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" รอบใหม่ 23 กันยายน 2565 จำนวน 3.09 ล้านสิทธิ

- "คนละครึ่งเฟส 5" เตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ 3.07 ล้านคนรับ 800 บาท ห้ามพลาด

 

"คนละครึ่งเฟส 5" รอบนี้ ซึ่งเป็นรอบเก็บตกจากประชาชนกลุ่มที่ได้รับสิทธิแล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันกับข้อสงสัยที่ว่า รายเก่าที่ได้รับสิทธิ 800 บาทไปแล้ว และบางรายได้ใช้จ่ายไปหมดแล้วนั้น และรอบที่จะถึงนี้จะสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงิน 800 บาทอีกรอบได้หรือไม่

เรื่องนี้ กระทรวงการคลัง ได้ กำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ ผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ในรอบเก็บตกไว้ ดังนี้

  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
  • ไม่เคยถูกระงับสิทธิ ถูกเรียกเงินคืน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ

ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" รอบใหม่นี้ได้ทั้ง

1.ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ

2.ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ แต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วม โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ยังคงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร

โดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมผ่านแอปฯ "ถุงเงิน" ได้เลยทันที หรือลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com (คลิกที่นี่) หรือติดต่อลงทะเบียนที่สาขา จุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครหรือเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เพื่อขอยืนยันการประกอบกิจการก่อนนำเอกสารไปยื่นที่สาขา จุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการเปิดแอปฯ "ถุงเงิน" ต่อไป

ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ยังสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการได้หนึ่งราย ผ่านแอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103 , 08-5842-7104 , 08-5842-7105 , 08-5842-7106 , 08-5842-7107, 08-5842-7108 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

CR กระทรวงการคลัง