"คนละครึ่งเฟส 5" เตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ 3.07 ล้านคนรับ 800 บาท ห้ามพลาด

"คนละครึ่งเฟส 5" เตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ 3.07 ล้านคนรับ 800 บาท ห้ามพลาด

ความคืบหน้าโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ล่าสุด (16 ก.ย.2565) กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบใหม่ ประมาณ 3.07 ล้านสิทธิ์ จากการที่มีผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน

ความคืบหน้าโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ล่าสุด (16 ก.ย.2565) กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบใหม่ ประมาณ 3.07 ล้านสิทธิ์ จากการที่มีผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน ซึ่งสิทธิคงเหลือดังกล่าว จะนำมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้ง โดยจะแจ้งกำหนดการลงทะเบียนสิทธิคงเหลือดังกล่าวให้ทราบต่อไปนั้น

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "คนละครึ่งเฟส 5" 4.2 ล้านคนจ่อโดนตัดสิทธิ์ ดูวิธีเติมเงินใช้จ่ายครั้งแรก

- "คนละครึ่งเฟส 5" โค้งสุดท้าย ไม่ใช้จ่ายครั้งแรกโดนตัดสิทธิทันที รีบเช็กเลย

- รีบเลย! ใช้สิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" ครั้งแรกภายในวันนี้ ระวังอดใช้ 800 บาท

 

"คนละครึ่งเฟส 5" นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิโครงการ "คนละครึ่ง" จำนวน 23.40 ล้านคน มีประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการฯ แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนดประมาณ 3.07 ล้านราย กระทรวงการคลังมีนโยบายให้กระทรวงการคลังนำสิทธิคงเหลือดังกล่าว มาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้ง โดยจะแจ้งกำหนดการลงทะเบียนสิทธิคงเหลือให้ทราบอีกครั้ง

โฆษกกระทรวงการคลังเผยว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. สำหรับโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเก่า จำนวน 23.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 20,189.17 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ จำนวน 158,417 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 139.49 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 20,328.66 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 10,303.95 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 10,024.71 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 7,833.88 ล้านบาท
  • ร้านธงฟ้า 4,475.17 ล้านบาท
  • ร้าน OTOP 1,019.05 ล้านบาท
  • ร้านค้าทั่วไป 6,658.95 ล้านบาท
  • ร้านบริการ 322.27 ล้านบาท
  • กิจการขนส่ง 19.34 ล้านบาท

สำหรับ ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.46 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.02 หมื่นราย

การใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" มียอดใช้จ่ายสะสม 654.97 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 337.20 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 317.77 ล้านบาท โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจำนวน 7.89 หมื่นราย

 

CR กระทรวงการคลัง