ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย คณะบุคคลเฝ้าฯ

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย คณะบุคคลเฝ้าฯ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และคณะบุคคลเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันนี้ (12 สิงหาคม 2565) เวลา 19.36 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

 

 

อาร์ชบิชอป พอล ชัง อิน-นัม (Archbishop Paul Tschang In-Nam) เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ของกองทุนมูลนิธิ ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย คณะบุคคลเฝ้าฯ

 

 

ต่อจากนั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 23 นิ้ว เนื้อนวโลหะสำริด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย คณะบุคคลเฝ้าฯ

 

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปไภษัชยคไวฑูรยประภาคถาคตพุทธเจ้า และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธ ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย คณะบุคคลเฝ้าฯ

 

พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ที่ปรึกษามูลนิธิมหาวชิราลงกรณ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรูปหล่อครูบาศรีวิชัย สิริวิชโยภิกขุ ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว หล่อด้วยเงิน "รุ่น สิรวิชยานุสรณ์ 144 ปี" ซึ่งจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 144 ปี ชาตกาล วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย คณะบุคคลเฝ้าฯ

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย คณะบุคคลเฝ้าฯ

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย คณะบุคคลเฝ้าฯ

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย คณะบุคคลเฝ้าฯ

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย คณะบุคคลเฝ้าฯ

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย คณะบุคคลเฝ้าฯ

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย คณะบุคคลเฝ้าฯ

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย คณะบุคคลเฝ้าฯ