ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าฯ

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าฯ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าฯ เครื่องจักรในกระบวนการผลิตของโรงเนยแข็ง และโรงไอศกรีม สวนจิตรลดา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าฯ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และภริยา นางมาริษา เจียรวนนท์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และภริยา นางบุษดี เจียรวนนท์ นายภัคพล งามลักษณ์ ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรในกระบวนการผลิตของโรงเนยแข็ง และโรงไอศกรีม สวนจิตรลดา

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าฯ

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าฯ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งประกอบด้วยเครื่องจักรผลิตโยเกิร์ตชนิดคงตัว เนยแข็ง และเนยแข็งปรุงแต่ง หรือ โพรเซสชีส (Processed Cheese) รวมถึงเครื่องจักรผลิตไอศกรีม พร้อมรถเย็นขนส่งไอศกรีม

ปัจจุบันโรงเนยแข็งและโรงไอศกรีม สวนจิตรลดา ยังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมวัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานได้เป็นอย่างดี โดยมีการนำเทคโนโลยีการผลิตและระบบประกันคุณภาพที่ทันสมัยมาใช้ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตของโรงงานตามมาตรฐานสากล เป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าฯ

ตลอดจนการจัดการด้านขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์นม ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ไอศกรีมสวนจิตรลดา ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไอศกรีมอยู่ที่ 3,600 ถ้วยต่อชั่วโมง

2. โยเกิร์ตชนิดคงตัว ปัจจุบันมีกำลังการผลิตโยเกิร์ตอยู่ที่ 1,500 ถ้วยต่อชั่วโมง

3. โพรเซสชีส ชนิดทา ปัจจุบันมีกำลังการผลิตชีสอยู่ที่ 540 ชิ้นต่อชั่วโมง และโพรเซสชีส ชนิดแผ่น ปัจจุบันมีกำลังการผลิตชีส อยู่ที่ 1,080 ชิ้นต่อชั่วโมง